A A A

La intervenţia Instituţiei naţionale a ombudsmanului, după o întîrziere de peste 2 luni, Judecătoria Rîşcani a eliberat titlurile executorii unui grup de cetăţeni

La Centrul pentru Drepturile Omului a fost înregistrată petiţia colectivă a  unui grup de cetăţeni, care au pretins că Judecătoria Rîşcani din municipiul Chişinău tergiversează eliberarea titlurilor executorii pe o cauză civilă ce a fost examinată de instanţele de judecată.

Din materialele anexate la petiţie rezultă că petiţionarii deţin o hotărîre definitivă şi irevocabilă. La fel, se constată că pe 26.03.2014 petiţionarii au înregistrat la judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău cereri cu privire la eliberarea titlurilor executorii.

Este de menţionat că potrivit art.12 din Codul de executare al Republicii Moldova, titlul executoriu se eliberează creditorului la cerere de către prima instanţă, după rămînerea definitivă a hotărîrii. În cazurile prevăzute de art. 256 din Codul de procedură civilă, precum şi în cazul în care instanţa a dispus executarea imediată, titlul executoriu se eliberează imediat.

În scopul înlăturării încălcării dreptului fundamental la acces liber la justiţie, avocatul parlamentar s-a adresat judecătoriei Rîşcani cu solicitarea controlului faptelor invocate în petiţia colectivă şi a unei explicaţii privind temeiurile pentru care se refuză/tergiversează eliberarea titlurilor executorii petiţionarilor.

În urma mai multor convorbiri telefonice şi adresarea repetată a consultantului superior din cadrul Oficiului Avocatului Poporului, Igor Muntean, instanţa de judecată a remis un răspuns. În acesta se menţionează  că specialistul Serviciului civil, comercial şi de contencios administrativ al instanţei, care a primit la executare cererile cu privire la eliberarea titlurilor, nu şi-a îndeplinit conştiincios atribuţiile funcţionale şi, contrar prevederilor dispoziţiei preşedintelui instanţei din 12.03.2013, nu a asigurat eliberarea titlurilor executorii enunţate în termenul de 3 zile stabilit conform dispoziţiei enunţate. Drept rezultat, titlurile executorii au fost eliberate reclamanţilor abia pe 19.05.2014.

Preşedintele instanţei de judecată a recunoscut faptul că instanţa nu a eliberat actele enunţate în termen şi a informat că a dispus aplicarea sancţiunilor disciplinare în privinţa specialiştilor responsabili de neexecutarea cererilor menţionate.