A A A

INVITAȚIE DE PRESĂ - Prezentarea publică a Studiului sociologic „Percepții asupra drepturilor omului în Republica Moldova”

Stimați jurnaliști!

Vă invităm la evenimentul de prezentare a Studiului „Percepții asupra drepturilor omului în Republica Moldova”, care va avea loc de Ziua Internațională a drepturilor omului, pe data de 10 decembrie 2018, începînd cu ora 9:30, în Sala de Conferințe Assembly a Hotelului Bristol Central Park (orașul Chișinău, str. Pușkin nr.32).

Studiul a fost efectuat de Compania iData, la comanda Oficiului Avocatului Poporului, în scopul de a aprecia evoluțiile sau involuțiile în domeniul respectării drepturilor omului, comparativ cu situația din anul 2016 cînd a fost realizată o cercetare similară.

Studiul vizează percepția populației asupra situației drepturilor omului în Republica Moldova și este axat în special pe măsurarea nivelului de cunoaștere, a atitudinii și a experiențelor populației în raport cu acestea.

Oficiul Avocatului Poporului a beneficiat la elaborarea Studiului de suportul PNUD, Oficiului Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului din Moldova, Fondului Națiunilor Unite pentru Populație în Republica Moldova și Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul este realizat cu participarea Institutului de Reforme Penale în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale de promovare și protecție a drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Direcția promovarea drepturilor omului
și comunicare a Oficiului Avocatului Poporului
Tel.: 060002656