A A A

Indemnizaţii acordate după implicarea Avocatului copilului

La Avocatul Poporului pentru drepturile copilului s-au adresat după ajutor T.G. din raionul Străşeni. Petiţionara s-a plîns Ombudsmanului că autoritatea tutelară nu a dispus alocarea indemnizaţiei pentru copilul înfiat de ea, mai mult,  i-a refuzat acordarea acestuia la cerere.  În aceeaşi situaţie s-a pomenit şi sora petiţionarei, care, de asemenea, a înfiat un copil.

După implicarea Avocatului pentru protecţia drepturilor copilului, Maia Bănărescu, autorităţile tutelare au dispus nu doar achitarea indemnizaţiei pentru cei doi copii, dar şi a restanţelor pentru perioada anterioară.

Petenta s-a adresat cu un mesaj Avocatului copilului, în care i-a exprimat recunoştinţă pentru soluţionarea problemei în interesul superior al copilului.