A A A

AVOCATUL COPILULUI

Avocatul Copilului

Fiecare copil are dreptul la cea mai buna stare de sanatate și a beneficia de servicii medicale de înaltă calitate, tratament și recuperare

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, a participat la conferința națională ”Prematuritatea în Republica Moldova, provocări și oportunități”, organizată în parteneriat cu AO ”Vitae” și Asociația de Medicină Prenatală din Republica Moldova.

Acest subiect pentru prima data a fost supus discuțiilor publice într-un format larg cu participarea specialiștilor din sănătate, domeniul juridic și media academică.

În cadrul conferinței au fost prezentate mai multe informații privind riscurile și metodele de intervenție în cazul nașterilor premature, care sunt în mediu 2000 anual, ceea ce reprezință 7% din toate nașterile.

Participanții au apreciat progresele înregistrate de Republica Moldova în domeniul perinatologiei, dezvoltarea serviciilor medicale de urgență prespitalicești și spitalicești, de reanimare și reabilitare pentru copiii născuți prematuri.

Specialiștii au relatat despre problemele de sănătate cu care se confruntă copiii născuți prematur cum ar fi anemia de prematuritate, boală hemoragică și surditate sau hipoacuzia.

De asemenea au fost menționate problemele sistemului de sănătate în domeniul prematurității, care pun în pericol sănătatea și viața nou-născuților,  cum ar fi, insuficiența specialiștilor, repartizarea neuniformă a medicilor de familie și pediatrilor pe întreg teritoriul Republicii Moldova, subaprecierea stării copilului, spitalizarea tardivă, tratament inadecvat și nerespectarea algoritmului suportului vital avansat conform protocoalelor naționale, concentrația înaltă de oxigen aplicată copiilor care adesea duce la surditate și orbitate.

O altă lacună sistemică adusă în discuție a fost lipsa conlucrării între serviciul de intervenție timpurie cu specialiștii de protecție socială din teritoriu.

Un aport esențial la dezbaterea subiectului a venit din partea colegilor de breaslă din domeniul medicinii perinatologice din România, care au vorbit despre bunele practici din țara vecină.

Reprezentații sectorului asociativ au apreciat rolul parteneriatului public – privat și au specificat serviciile prestate de ei pentru copii năsuți prematuri.

Maia Bănărescu a menționat despre dreptul copilului la viață și la servicii calitative de sănătate și despre disponibilitatea de a susține propunerile care urmează a fi elaborate pentru îmbunătățirea situației copiilor născuți prematur, până și după naștere, inclusiv a mamelor în timpul sarcinii.