A A A

Evoluțiile de ultimă oră și probleme curente din activitatea instituției au fost discutate la întrevederea Avocatului Poporului, Mihail Cotorobai, cu Președintele Parlamentului, Andrian Candu

Evoluțiile de ultimă oră și probleme curente din activitatea instituției au fost discutate la întrevederea Avocatului Poporului, Mihail Cotorobai, cu Președintele Parlamentului, Andrian Candu, care a avut loc pe 11 septembrie curent, la inițiativa Ombudsmanului.

Mihail Cotorobai i-a comunicat Președintelui Parlamentului despre reacreditarea recentă a instituției cu statutul „A” de către Subcomitetul GANHRI pentru reacreditare, subliniind că în acest mod a fost apreciată activitatea Oficiului Avocatului Poporului, dar și eforturile depuse pentru fortificarea instituției și aducerea acesteia în corespundere cu Principiile  de la Paris. Ombudsmanul a accentuat că autoritățile au contribuit la acest proces, prin susținerea demersurilor de reformare a Instituției Naționale de Protecție a Drepturilor Omului.

În același timp, Mihail Cotorobai a menționat că reacreditarea cu statutul „A” impune noi sarcini și angajamente atît pentru Oficiul Avocatului Poporului, cît și pentru autorități. În scopul de a consolida Oficiul Avocatului Poporului, Subcomitetul a făcut unele recomandări pe care instituția, dar și autoritățile urmează să le îndeplinească. Acestea se referă la procesul de selectare și numire a Avocatului Poporului, asigurarea pluralismului și diversității în componența echipei Ombudsmanului, a finanțării adecvate a OAP, a cooperării cu sistemul internațional al drepturilor omului. Ombudsmanul a subliniat că, potrivit recomandărilor, autorităţile publice sunt încurajate să răspundă în timp util la recomandările OAP şi să furnizeze, după caz,  informații detaliate privind măsurile practice şi sistematice întreprinse de îndeplinire a recomandărilor Avocatului Poporului.

În această ordine de idei, Mihail Cotorobai și Andrian Candu au discutat despre necesitatea perfecționării Legii nr. 52 cu privire la Avocatul Poporului (Ombdusmanul) în corespundere cu recomandările făcute de Subcomitetul de acreditare și Comisia de la Veneția, despre procedura de finanțare a instituției, chestiuni legate de renovarea/reconstrucția sediului Oficiului Avocatului Poporului.

Avocatul Poporului l-a informat pe Președintele Parlamentului că anul curent este unul jubiliar pentru Instituția Ombudsmanului, invitîndu-l pe Andrian Candu la conferința internațională, planificată pe 27-28 septembrie curent, cu prilejul aniversării a 10-a a Instituției Naționale de Protecție a Drepturilor Omului din Republica Moldova.

Președintele Parlamentului a acceptat invitația și a dat asigurări că va susține acțiunile Oficiului Avocatului Poporului îndreptate spre  îndeplinirea recomandărilor făcute  de către Subcomitetul de acreditare al GANHRI și eficientizarea activității instituției.