A A A

Dificultățile de deplasare pentru persoanele cu dizabilități de vedere pe una din străzile din Chișinău, înlăturate drept urmare a intervenției ombudsmanului Tudor Lazăr

Eliminarea oricăror obstacole în accesarea tuturor serviciilor publice  stimulează viaţa independentă pentru persoanele cu dizabilităţi. Aşa cum este şi firesc, orice persoană ar trebui să poată să realizeze activităţi comune precum utilizarea mijloacelor de transport în comun, obţinerea unor informaţii de la instituţii publice, deplasarea în siguranţă în comunitatea din care face parte sau în alte oraşe, toate acestea sprijinind-o în continuarea educaţiei sau în menţinerea unui loc de muncă sau alte activități sociale de orice fel.  Spațiul public, adaptat, accesibil și cu o securitate garantată persoanelor cu dizabilități, este un mecanism foarte important de asigurare a  independenței acestor personae.

În oficiul ombudsmanului s-a adrersat cetățeanul A.N., persoană cu dizabilități  de vedere, care invoca dificultățile întîmpinate la deplasarea spre serviciu pe trotuarele special amenajate cu bare, ce servesc drept reper de orientare în spațiu pentru persoanele nevăzătoare.

Dificultățile (dezorientarea în spațiu) erau cauzate de staționarea și parcarea neregulamentară a autovehiculelor pe trotuarele adiacente celor două intrări în ograda Grădiniței nr.226 de pe strada Viilor din municipiul Chișinău.

Avînd în vedere faptul că în zona respectivă a Chișinăului locuiesc mai multe persoane cu dizabilități de vedere, iar problema indicată de către petiționar viza majoritatea acestor persoane, ombudsmanul s-a adresat pentru soluționarea situației în  Inspectoratul Național de Patrulare și în Inspectoratul General  al Poliției.

Primăria municipiului Chișinău și Inspectoratul Național de Patrulare al MAI au asigurat că Direcția generală transport public și căi de comunicație din cadrul Primăriei Chișinău, în scopul sporirii siguranței pietonilor, a amenajat cu mijloace tehnice de dirijare a circulației rutiere sectorul menționat, prin instalarea indicatorului rutier care interzice oprirea autovehiculelor.

Inspectoratul Național de Patrulare al MAI a comunicat  că  întreprinde măsuri orientate la combaterea staționării și parcării neregulamentare a autovehiculelor pe trotuarele adiacente celor două intrări pe teritoriul Grădiniței nr.226 din strada  Drumul Viilor. În acest sens, angajații  companiei Centru a Batalionului II al Brigăzii de patrulare, în permanență desfășoară activitate de monitorizare pe acest sector de drum întru înlăturarea impedimentelor existente și documentează persoanele ce încalcă prevederile Codului Contravențional. 

NOTĂ: În prima imagine - semnul rutier care ar interzice staționarea și parcarea neregulamentară a autovehiculelor pe trotuarele adiacente lipsește. În imaginea a doua - semnul rutier care interzice staționarea și parcarea neregulamentară a autovehiculelor pe trotuarele adiacente este plasat, drept urmare a intervenției ombudsmanului.