A A A

Elevii au sesizat avocatul parlamentar despre condițiile inadecvate din instituția de învățămînt unde-și fac studiile

La data de 10 decembrie 2013 în secretariatul Centrului pentru Drepturile Omului  din Moldova a fost înregistrată o adresare colectivă a elevilor ce studiază într-o instituție de învățămînt din raionul Soroca. În conținutul adresării au fost invocate mai multe fapte inadmisibile ce aduceau atingere drepturilor constituționale ale copilului,  drepturi prevăzute în art. 35, 36[1], 50 alin. (2)[2] din Constituția Republicii Moldova.

Astfel, în adresare se menționează că elevii studiază în condiții inadecvate,deoarece  instituția de învățămînt nu era conectată la agentul termic pe timp de iarnă. Totodată, elevilor nu le este garantată intimitatea, deoarece condițiile din WC-ul instituției nu oferă intimitate elevilor și nu se încadrează în normele sanitaro-igienice.

Pentru a interveni în acest caz avocatul a adresat pe numele șefului Direcției de învățămînt Soroca și a Medicului șef sanitar de stat, sesizări în temeiul art. 28 alin. (1) lit. d) din Legea cu privire la avocații parlamentari.

Potrivit controalelor efectuate de instituțiile menţionate, faptele invocate s-au adeverit. În rezultatul controlului s-a constatat că pînă la 19 decembrie 2013 încăperile de studii și cele auxiliare nu s-au încălzit, din cauza lucrărilor de reparație capitală a cazangeriei, deoarece în luna septembrie s-a constat o uzură a cazanelor de 80%. Construcția cazangeriei pe gaze naturale a început la 19 noiembrie, deoarece un agent economic, care a participat la concursul de achiziții publice  a contestat decizia.  Prin urmare, temperatura aerului în sălile de clasă a fost mai mică decît normativele stabilite.

Dat fiind faptul că blocul gimnaziului a fost dat în exploatare în anul 1974 fără ca WC interne să funcționeze, din lipsa sistemei de epurare a apelor reziduale, pe teritoriul școlii a fost construit un WC.  La momentul de evaluare a situației de către specialiștii Centrului de Sănătate Publică, pereții despărțitori lipseau, la fel și ușa la intrare.

Situația constatată a fost discutată la o ședință convocată de vicepreședintele raionului pe probleme sociale unde a fost prezent managerul gimnaziului și medicul șef sanitar de stat al raionului Soroca. În cadrul ședinței a fost elaborat un plan de măsuri și repararea în regim de urgență a sistemului de încălzire, dar și a WC-ului, astfel ca elevii să dispună de condiții adecvate.

Pentru încălcarea normelor și regulilor sanitare depistate în timpul evaluării stării de lucru în gimnaziu, managerului instituției i-a fost aplicată sancțiunea contravențională conform art. 80 Cod Contravențional.

Avocatul parlamentar atenționează managerii instituțiilor de învățămînt să fie mai prompți în adoptarea deciziilor și să asigure condiții adecvate copiilor.

 


[1]Dreptul la ocrotirea sănătății este garantat

[2]Copiii și tinerii se bucură de un regim special în realizarea drepturilor lor