A A A

După intervenţia avocatului parlamentar Tudor Lazăr, a fost soluţionată problema cetăţenei A.Ț. din oraşul Orhei, care viza nerespectarea dreptului constituţional la proprietate privată.

La Centrul pentru Drepturile Omului s-a adresat locuitoarea oraşului Orhei A.Ţ. care a invocat în petiţia depusă lezarea dreptului constituţional la proprietate privată și protecția acesteia, prevăzut de art. 46 din Constituţia Republicii Moldova. Petiţionara s-a plîns că vecinii, ca urmare a unor lucrări de construcţie, i-au blocat canalul de scurgere a apelor survenite în urma ploilor, motiv din care apele pluviale îi pun în pericol viața și-i afectează securitatea şi integritatea bunurilor pe care le are în gospodărie.

Avocatul parlamentar  a solicitat concursul Primăriei Orhei, Inspecției de Stat în Construcții și Inspecției Ecologice Orhei pentru verificarea circumstanțelor invocate și luarea măsurilor necesare întru soluționarea problemei.

În  răspunsurile primite avocatul parlamentar a fost informat că primarul orașului s-a întîlnit cu locuitorii de pe strada menţionată şi a identificat împreună cu ei soluţii pentru problema apelor pluviale. S-a decis elaborarea unui proiect de construcție a unui canal de scurgere a apelor pluviale, precum și a unui reșou de captare a acestora.

Totodată, Inspecția de Stat în Construcții, conform Prescripției seria ISC nr. 0005093 din 09.06.2014,  l-a informat pe ombudsman că lucrările de construcții ce se efectuează de către proprietarii terenul aferent gospodăriei petiţionarei au fost sistate până la deblocarea canalului de scurgere a apelor sau construcţia unui nou canal.

În prezent, prevederile Prescripției Inspecției de Stat în Construcții au fost realizate integral, astfel încât pericolul de inundație a gospodăriei cetăţenei A.Ţ a fost eliminat.