A A A

Drepturile copilului discutate cu elevii şi studenţii din Bălţi

Drepturile copilului discutate cu elevii şi studenţii din Bălţi
 

La data de 10 decembrie 2011, în colaborare dintre Decanatul Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi şi Reprezentanţa Bălţi a Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova, în incinta Universităţii a avut loc o conferinţă dedicată Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului cu genericul: „Protecţia drepturilor copilului pe plan intern şi internaţional”.
La eveniment  au participat studenţi, cadre didactice de la catedrele de drept privat şi public, precum şi practicieni în domeniul respectiv din municipiu.
Conferinţa a fost deschisă de şeful Catedrei de drept public al facultăţii Elena Botnari care  a adresat un bun-venit participanţilor la întrunire. Consultantul superior al Reprezentanţei Bălţi Marcel Berco a adresat participanţilor felicitări şi urări de bine din partea instituţiei ombudsmanului  şi a făcut o donaţie  de  carte din partea CpDOM - un set de monografii în domeniul respectării drepturilor omului.
Dezbaterile s-au desfăşurat în cadrul atelierelor de lucru organizate pentru drepturile copilului,   accentul fiind pus pe următoarele subiecte: standardele internaţionale privind protecţia socială a copilului şi a familiei cu copii  şi reglementarea dreptului la educaţie a copilului în actele internaţionale cu caracter, mai mulţi studenţi au prezentat referate despre delincvenţa juvenilă, traficul de minori, precum şi  date statistice din R.Moldova.
Participanţii conferinţei au semnalat importanţa subiectelor abordate şi necesitatea de a depune  eforturi  comune întru prevenirea încălcărilor drepturilor şi libertăţilor copiilor în societate.

În contextul Decadei Drepturilor Omului, la 11 decembrie 2012 consultanţii superiori ai Reprezentanţei Bălţi a Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova, Marcel Berco şi Iurie Boldescu s-au întâlnit cu elevii claselor a zcea - a unsprezecea  din Liceele «Lucian Blaga» şi «Bogdan Petriceicu Haşdeu» din  Bălţi.
Tema  întrunirilor  a fost  ”Drepturile copilului - element fundamental al Drepturilor Omului”, iar elevii au fost familiarizaţi cu unele aspecte din  activitatea avocaţilor parlamentari şi a Centrului pentru Drepturilor Omului din Moldova, despre baza legislativă şi domeniile de activitate ale ombudsmanului, precum şi despre importanţa aderării Republicii Moldova la Declaraţia Universală a Dreptului Omului adoptată de către Adunarea Generală a ONU. Copiii au fost informaţi despre istoria apariţiei instituţiei ombudsmanului, actele internaţionale din acest domeniu, despre modalitatea de abordare a subiectelor legate de respectarea drepturilor omului, precum şi despre drepturile copilului nemijlocit.  Elevii s-au arătat interesaţi de subiectele discutate şi au pus multe întrebări   ce ţin de procesul educaţional, de curriculumul şcolar, de dreptul la exprimare şi participare activă în procesul decizional educativ etc.
Urmează de menţionat că directorii instituţiilor de învăţămînt au salutat organizarea  unor asemenea întruniri cu elevii.