A A A

Dmitrii Russu, reprezentantul IDOM, este noul membru al Consiliului pentru prevenirea torturii

Oficiul Avocatului Poporului anunță despre numirea Dlui Dmitrii Russu, reprezentant al A.O. Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova, în calitate de membru în cadrul Consiliului pentru prevenirea torturii pe lângă Oficiul Avocatului Poporului.

La 21 mai 2018, urmare a Hotărârii Comisiei de selectare a candidaților pentru calitatea de membru al Consiliului pentru prevenirea torturii, art.30,31 a Legii 52/2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsman), pct.2,18 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului pentru prevenirea torturii a fost selectat Dl Dmitrii Russu, reprezentant IDOM în calitate de membru al Consiliului pentru prevenirea torturii pe lângă Oficiul Avocatului Poporului pentru un mandat de 5 ani.

Consiliul pentru prevenirea torturii este creat în corespundere cu prevederile Legii 52/2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsman) în scopul protecţiei persoanelor împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, în calitate de mecanism naţional de prevenire a torturii, în conformitate cu Protocolul opţional la Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante. 

Secția prevenirea torturii