A A A

Decada pentru Drepturile Omului

 

În perioada 15 noiembrie – 14 decembrie, Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova a desfăşurat aproximativ 80 de activităţi prilejuite de aniversarea de 15 ani de la fondarea institutului avocaţilor parlamentari, implicit acţiuni în cadrul Decadei pentru drepturile omului (01-10 decembrie). 
Activităţile organizate au inclus conferinţe, mese rotunde, seminare, întîlniri cu diverse categorii de cetăţeni,  interviuri şi participări la emisiuni televizate şi radio. 
La iniţiativa CpDOM, în perioada de referinţă,  orele de educaţie civică în instituţiile de învăţămînt gimnazial şi liceal s-au desfăşurat la tema respectării drepturilor omului. Angajaţii CpDOM au fost prezenţi la orele de educaţie civică şi au ţinut prelegeri în 20 de licee şi gimnazii. Colaboratorii instituţiei naţionale a ombudsmanului s-au întîlnit cu elevii Liceului „Mihai Eminescu” din Comrat, de la Liceul Teoretic din localitatea Svetlîî din raionul Comrat, de la Liceul Teoretic „Nicolai Gogol” din Basarabeasca, , Liceul Teoretic „D.Mavrodi” din Comrat, Gimnaziul din s. Sofievca, raionul Taraclia, Liceul nr.5 din oraşul Cahul, Colegiul de medicină din oraşul Cahul, Gimnaziul ” Alexandru cel Bun” din satul Larga Nouă, raionul Cahul, Liceul Teoretic „Lucian Blaga” şi Liceul Teoretic „B.P.Haşdeu” din municipiul Bălţi, Şcoala nr.83 din sectorul Ciocana, Liceul pentru copii cu vederea slabă din mun. Chişinău, Liceul „Mihail Kogălniceanu” şi „Elena Alistar” din capitală, şcoala din satul Donduşeni, raionul Donduşeni, Liceul Teoretic „Andrei Vartic” din Ialoveni. 
La fel, angajaţi ai Centrului au avut întîlniri cu beneficiari ai unor instituţii rezidenţiale: elevii de la Şcoala de tip internat pentru copiii rămaşi fără de îngrijirea părinţilor şi Casa de copii cu deficienţe de auz din municipiul Bălţi. Un Atelier de creaţie la tema „Toleranţa – imperativ social al timpului” a avut loc la Liceul „Mihail Kogălniceanu”, la acelaşi subiect fiind desfăşurată o activitate şi la Centrul de protecţie Socială „Prometeu” din oraşul Străşeni, cu participarea avocatului parlamentar Tudor Lazăr.
De asemenea, în organizarea avocatului parlamentar Tudor Lazăr, pe 27 noiembrie, a avut loc o Masa rotundă la tema reducerii violenţei domestice şi combaterea discriminării femeilor. Reuniunea a iniţiat un dialog al ombudsmanului cu reprezentanţii organizaţiilor non-guvernamentale ce activează în domeniul reducerii violenţei domestice şi discriminării femeilor, întreprind acţiuni de reabilitare şi resocializare, protecţie şi asistenţă necesară victimelor traficului de fiinţe umane.
 
Problematica prevenirii torturii, relelor tratamente, dar şi a comportamentului deviant al tinerilor  a fost luată în discuţie în cadrul lecţiei publice prezentate de avocatul parlamentar Anatolie Munteanu la liceul din satul Băhrineşti, raionul Floreşti. Aceeaşi temă a fost dezbătută şi în cadrul orei de educaţie civică de la Liceul „Mihail Berezovschi” din capitală, precum şi la lucrările conferinţei studenţeşti organizate la Universitatea „Ion Creangă” din capitală, la care de asemenea a participat directorul CpDOM Anatolie Munteanu. 
Pe data de 19 decembrie, a avut loc prezentarea studiului preliminar „Tortura şi relele tratamente faţă de copii/minori în contextul justiţiei juvenile”, realizat de Centrul pentru Drepturile Omului în colaborare cu Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii „Memoria” şi UNICEF.
Informarea cetăţenilor despre dreptul la ocrotirea sănătăţii, drepturile şi obligaţiile pacienţilor, statutul juridic al profesiunii de medic, principiile de organizare a asigurării obligatorii de asistenţă medicală, volumul serviciilor prestate în cadrul Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală au fost cîteva dintre obiectivele lecţiei publice susţinute de angajaţii Centrului în faţa locuitorilor satului Cioara raionul Hînceşti. Acest eveniment s-a desfăşurat în cadrul activităţilor ombudsmanului de propagare a cunoştinţelor în domeniul drepturilor omului precum şi a activităţilor  de instruire juridică a populaţiei din comunităţile rurale prin intermediul unei reţele de parajurişti comunitari, proiect al Fundaţiei Soros-Moldova.
Avocatul parlamentar Aurelia Grigoriu a  prezentat o amplă informare despre activitatea CpDOM, situaţia la capitolul respectarea drepturilor omului la şcoala din satul Varniţa, raionul Anenii Noi. Atît Aurelia Grigoriu, cît şi avocatul parlamentar Anatolie Munteanu s-a întîlnit cu studenţi de la mai multe instituţii de învăţămînt superior din ţară: Universitatea Slavonă, Universitatea de Stat din Comrat , USM (Facultatea Relaţii Internaţionale Ştiinţe Politice şi Administrative), Universitatea „Alecu Russo”, Institutul Umanistic Contemporan din Bălţi, Universitatea „B.P.Haşdeu” din Cahul. Studenţii au fost informaţi despre activitatea avocaţilor parlamentari şi a Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova, despre baza legislativă şi domeniile de activitate ale ombudsmanului, despre experienţa  Biroului public al avocatului parlamentar, creat în luna mai în capitală.  În context, s-a menţionat că lucrul Biroului public este in mare parte bazat pe iniţiativa socială şi implicarea directă a tinerilor, în mod special a studenţilor şi le oferă acestora mai multe avantaje prevăzute de legislaţie: de la acumularea experienţei şi vechimii de muncă  pînă la avantaje în cadrul angajări ulterioare în cîmpul muncii. 
Cu participarea angajaţilor CpDOM s-au desfăşurat de asemenea întîlniri cu studenţi, profesori şi masteranzi de la Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedinte, Universitatea Slavonă, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea „B.P.Haşdeu” din Cahul.
În cadrul Decadei pentru drepturile omului, reprezentanţa Comrat a CpDOM în comun cu Primăria municipiului Comrat a organizat o expoziţie de desen sub genericul” Drepturile copiilor în viziunea copiilor”, iar la Centrul pentru tineret „Phoenix”  din oraşul Basarabeasca – un seminar cu participarea tinerilor la tema : „Drepturile omului sunt drepturile noastre”. Angajaţii reprezentanţei nominalizate au elaborat şi au diseminat un buclet „Ce trebuie să ştii despre avocatul parlamentar”.
Colaboratorii Reprezentanţei CpDOM din Bălţi au organizat o Masă rotundă cu participarea reprezentanţilor societăţii civile din raioanele de nord ale ţării şi au efectuat o vizită la Centrul de găzduire şi adaptare socială a persoanelor fără de adăpost „Reîntoarcere”. Cu prilejul Zilei internaţionale pentru drepturile omului, la Bălţi  a fost desfăşurată o Conferinţă la tema” Protecţia drepturilor copilului pe plan naţional şi internaţional”. În vederea intensificării cooperării în domeniul vizat, reprezentanţa Bălţi a CpDOM a semnat un acord de colaborare cu Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Copiilor „ Copiii mileniului trei”. 
În contextul Decadei pentru drepturile omului, CpDOM a făcut 18 donaţii de carte din publicaţiile editate de instituţia naţională pentru protecţia drepturilor omului (peste 200 de titluri de carte, fără de broşuri) pentru Biblioteca Naţională, Biblioteca Publică de Drept, Biblioteca Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Preşedinte, Biblioteca Universităţii din Cahul, Biblioteca Universităţii „Alecu Russo” din Bălţi, Şcoala profesional-tehnică nr.2 din Hînceşti. 
În perioada 8 – 30 noiembrie, la iniţiativa  Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova şi cu susţinerea IPNA “Teleradio-Moldova” la Radio Moldova s-a desfăşurat Concursul “Drepturile mele. Ce ştiu despre ele?”. Acţiunea a avut menirea să stimuleze copiii de a se documenta privind drepturile de care dispun şi de a le cultiva o atitudine de respect faţă de demnitatea umană, valorile universale în domeniul drepturilor şi libertăţilor fundamentale. 
În cadrul emisiunii “Ora copiilor” din 10 decembrie, de Ziua internaţională pentru drepturile omului, a fost făcut bilanţul concursului radiofonic. 
De asemenea, pe 10 decembrie, CpDOM a desfăşurat o Conferinţă de lucru cu prilejul Zilei internaţionale pentru drepturile omului, care a  avut o dublă semnificaţie în contextul aniversării de 15 ani de la adoptarea Legii cu privire la avocaţii parlamentari, care a stat la bază creării ulterioare a Instituţiei naţionale a ombudsmanului. La reuniune au participat preşedintele Parlamentului Marian Lupu, preşedintele Comisiei parlamentare pentru drepturile omului şi relaţii interetnice, Vadim Mişin, deputatul şi ex-directorul CpDOM Raisa Apolschii, foştii ombudsmani Mihail Sidorov, Iurii Perevoznic şi actualii avocaţi parlamentari Anatolie Munteanu, Aurelia Grigoriu, Tudor Lazăr şi Tamara Plămădeală, Reprezentantul Permanent al UNICEF în Moldova, Alexandra Yuster, reprezentanţi ai diverse instituţii publice centrale,  partenerii externi şi sociali ai CpDOM. 
În cursul  evenimentului au fost discutate subiecte vizînd starea actuală în domeniul drepturilor omului, evoluţiile şi perspectivele Centrului pentru Drepturile Omului, strategii de dezvoltare şi de eficientizare a Instituţiei naţionale pentru protecţia drepturilor omului. Reuniunea a culminat cu înmînarea premiilor şi diplomelor ombudsmanilor - ediţia 2012 şi cu semnarea unui acord  de colaborare între Centrul pentru Drepturile Omului şi Asociaţia Obştească ”Liga Tineretului din Moldova”.
În contextul aniversării de 15 ani de la adoptarea Legii cu privire la avocaţi parlamentari şi al Decadei pentru drepturile omului, avocaţii parlamentari şi angajaţii CpDOM au acordat mai multe interviuri pentru presa centrală şi locală, au participat la emisiuni radio şi televizate la tema respectării drepturilor omului în Moldova, activităţii CpDOM, rolului acestuia în apărarea şi promovarea drepturilor omului. Astfel, directorul CpDOM Anatolie Munteanu a participat pe 3 decembrie la emisiunea „Buna dimineaţa”, iar pe 14 decembrie – la talk show-ul „Bună seara” la TV Moldova 1, ultimul luînd în dezbatere problematica drepturilor omului în ţara noastră la 15 ani de la crearea CpDOM. Anatolie Munteanu a mai acordat la această temă, pe 4 decembrie, un amplu interviu pentru Radio „Europa Liberă”, iar pe 10 decembrie ombudsmanul s-a referit la semnificaţia Zilei internaţionale pentru drepturile omului la emisiunea matinală de la Radio Moldova. Avocatul parlamentar Aurelia Grigoriu a participat la linia fierbinte la tema realizării drepturilor la asistenţă şi protecţie  socială, organizată de ziarul „Komsomoliskaia pravda v Moldove”. Ombudsmanul a acordat de asemenea numeroase interviuri pentru Radio Moldova, dar şi pentru postul de televiziune CTC. 
Lucrările Conferinţei desfăşurate în organizarea CpDOM pe 10 decembrie au fost mediatizate de  Publika TV, Prime TV, TV Moldova 1, TV N4, Privesc.eu, Radio Moldova, Radio „Vocea Basarabiei”, Radio Chişinău, AP „Moldpres”, AP „Info Prim Neo”, ziarul din Străşeni „Ora locală”. Angajaţii CpDOM au participat la un ciclu de emisiuni Radio-magazin socio-cultural, fiind prezenţi cu informaţii şi în buletinele de ştiri de la Radio Moldova, Radio „Vocea Basarabiei”. La nivel local, Decada pentru drepturile omului şi problematica respectării drepturilor omului în Moldova, prezentarea de informaţi privind posibilităţile cetăţenilor de a-şi apăra drepturile a fost reflectată în cele 10 apariţii ale angajaţilor reprezentanţilor CpDOM  în presa din Bălţi, Comrat şi Cahul: ziarele „SP”, „Panorama”, Cahul Expres, „Svet”, „Vesi Gagauzii”, „Znamea”, „Feedback”, TV GRT. În total, în presa scrisă, audio şi video, precum şi pe portaluri, în perioada menţionată, au apărut 56 de subiecte şi informaţii care se refereau la tematica respectării drepturilor omului, activitatea CpDOM şi rolul acesteia de apărare şi promovare a drepturilor omului. Pe pagina oficială a CpDOM au fost plasate 52  informaţii privind activităţile desfăşurate în contextul aniversării de 15 ani ai institutului avocatului parlamentar şi al Decadei pentru drepturile omului.