CURTEA EUROPEANĂ a DREPTURILOR OMULUI

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, adesea numită informal "Curtea de la Strasbourg", a fost creată pentru sistematizarea procedurii plângerilor în materia drepturilor omului provenite din statele membre ale Consiliului Europei. Misiunea Curții este să vegheze la respectarea prevederilor Convenției Europene a Drepturilor Omului și a Protocoalelor suplimentare de către statele semnatare. Sistemul de protecție a drepturilor și libertăților fundamentale introdus de Convenția Europeană a Drepturilor Omului se întemeiază pe principiul subsidiarității.

Este, în primul rând, de competența statelor părți la Convenție să garanteze aplicarea acesteia, iar Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu trebuie să intervină decât atunci când statele nu și-au respectat obligațiile. Controlul exercitat la Strasbourg este activat, în principal, prin intermediul cererilor individuale, cu care Curtea poate fi sesizată de către orice persoană, fizică sau juridică, aflată sub jurisdicția statelor părți la convenție

 

Informații despre Convenția Europeană a Drepturilor Omului găsiți aici:

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (video în română)

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (video în rusă)

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (video în română)

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (video în rusă)

 

 

 

 

În perioada 1-5 septembrie 2014, un grup de 15 angajaţi ai Oficiului naţional al ombudsmanului s-a aflat într-o vizită de documentare la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.

Vizita de studiu la Strasbourg a avut loc cu susţinerea Consiliului Europei în cadrul proiectului: „Suport pentru implementarea coerentă a Convenţiei Europene a drepturilor omului în Republica Moldova”.

Acţiunea în cauză a fost organizată pentru o mai bună informare a colaboratorilor Oficiului Avocatului Poporului despre procedurile de funcţionare a Curţii Europene a Drepturilor Omului, experienţa de activitate a acesteia, cooperarea înaltei Curţi Europene cu instituţii, autorităţi şi organizaţii în domeniul de competenţă.

În cadrul vizitei au avut loc întîlniri cu reprezentanţi ai diverse subdiviziuni ale tribunalului internaţional de la Strasbourg, care vor prezenta detalii privind modul şi experienţa de funcţionare a CEDO.

Angajaţii  Oficiului Avocatului Poporului au avut posibilitatea de a asista la o şedinţă a Marei Camere CEDO.

Informaţiile prezentate, discuţiile din cursul vizitei urmează să contribuie la o mai bună înţelegere a procedeelor de activitate a CEDO, a funcţionării mecanismelor de monitorizare şi control a respectării drepturilor omului de către statele membre ale Consiliului Europei.