A A A

Consiliul pentru Prevenirea Torturii a pus în discuție situația din locurile de detenție și constatările sale făcute în rezultatul vizitelor din anul 2017

La 25 iunie 2018 Consiliul pentru Prevenirea Torturii a organizat două mese rotunde la care a pus în discuție constatările făcute în urma vizitelor efectuate în anul 2017 în locurile unde sunt deținute persoanele private de libertate.

La prima reuniune, masa rotundă „Situația în locurile de detenție în Republica Moldova pentru anul 2017. Constatările Consiliului pentru Prevenirea Torturii (CpPT)”, au participat Avocatul Poporului Mihail Cotorobai, președintele Consiliului, Maia Bănărescu, Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului, membrii Consiliului pentru Prevenirea Torturii, reprezentanții organizațiilor neguvernamentale, reprezentanți ai organizațiilor internaționale, avocați.
Avocatul Poporului Mihail Cotorobai a menționat că prevenirea torturii este o prioritate a mandatului ombudsmanului, iar dialogul deschis cu societatea civilă în domeniul prevenirii torturii sub aspectul informării societății despre toate aspectele unor eventuale încălcări ale drepturilor omului legate de aplicarea torturii și releelor tratamente este necesar și productiv atît pentru societate cît și pentru Consiliu.
Maia Bănărescu, Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului a subliniat că prevenirea torturii față de copiii din detenție este o prioritate a mandatului său, iar activitatea de prevenire a torturii trebuie să fie și prioritate pentru instituțiile în care sunt deținuți minorii privați de libertate.
Victor Zaharia, directorul Institutului de Reforme Penale, a menționat necesitatea de conștientizare a plusvalorii pe care trebuie să o a ducă activitatea Consiliului pentru Prevenirea Torturii în țara noastră.
Discuțiile din cadrul evenimentului au fost axate pe constatările Consiliului pentru Prevenirea Torturii, rezultate din vizitele prevenite efectuate de membrii Consiliului pe parcursul anului 2017 în instituțiile de detenție. 
Au fost abordate mai multe subiecte, astfel membrul Consiliului Ceslav Panico a vorbit despre activitatea Consiliului pentru Prevenirea Torturii (CpPT) în anul 2017.
Situația în locurile de detenție din cadrul instituțiilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne, situația în locurile de detenție din cadrul Departamentului Instituțiilor Penitenciare /Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din subordinea Ministerului Justiției a fost subiectul abordat de membrul Consiliului Oxana Gumennaia.
Membrii consiliului Dumitru Russu și Svetlana Doltu au pus în discuție situația în locurile de detenție din cadrul instituțiilor subordonate Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale; 
La sfîrșitul evenimentul a avut loc un schimb de opinii despre colaborarea în continuare a Consiliului pentru Prevenirea Torturii cu reprezentanții societății civile, mediului academic și partenerii de dezvoltare.
În același context au fost lansate discuțiile la masa rotundă „Situația în locurile de detenție din cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale pentru anul 2017. Constatările Consiliului pentru Prevenirea Torturii (CpPT)”. La reuniune au participat Avocatul Poporului Mihail Cotorobai, președintele Consiliului, Maia Bănărescu Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului, membrii Consiliului de prevenire a torturii, precum și reprezentanții mai multor instituții: Ministerul sănătății, muncii și protecției sociale, Agenţia naţională asistență socială, internate psihoneurologice, cesele-internat pentru copii cu deficiențe mintale, spitale de psihiatrie. 
Evenimentele au fost organizate este organizate în cadrul proiectului „Consiliul pentru Prevenirea Torturii (CpPT) – instituție colegială cheie în sistemul de prevenire a torturii și altor rele tratamente în Moldova”. Proiectul este implementat de Institutul de Reforme Penale (IRP) în parteneriat cu Oficiul Avocatului Poporului (OAP) și Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR), cu sprijinul Fondului Special al Protocolului Opțional la Convenția ONU pentru prevenirea torturii (Special Fund OP CAT).