A A A
150 de participanţi, reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale cu atribuţii în domeniul drepturilor copilului, reprezentanţi ai societăţii civile a întrunit Conferinţa naţională „Implementarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului în Republica Moldova: de la deziderat la realitate” care a avut loc la 08 decembrie 2015.