A A A

AVOCATUL COPILULUI

Avocatul Copilului

Conferința Națională „ 10 ani pentru drepturile copiilor în Republica Modova”. Forumul copiilor – ediția a patra.

La 24 noiembrie 2018 Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, a organizat Conferința Națională „10 ani pentru drepturile copilului în Republica Moldova” și Forumul Copiilor.

Conferința națională este prilejuită de aniversarea a 10-a de la instituirea în Republica Moldova a funcției de Ombudsman pentru drepturile copilului și a 25-a de la intrarea în vigoare pentru Republica Moldova a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului.

Conferința națională și Forumul Copiilor au  întrunit peste 100 de participanți, printre care peste 40 de copii. La eveniment au participat Reprezentanta de Țară, UNICEF Moldova, Desiree Jongsma, șeful Oficiului Consiliului Europei în Republica Moldova, William Massolin, președintele Comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie, Valentina Buliga, Secretarul de stat la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, Secretarul general la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Igor Șarov, părinți, pedagogi, reprezentanți ai societății civile.

În discursul de deschidere Avocatul Copiilor Maia Bănărescu a menționat că aniversarea dată este un prilej pentru a face niște concluzii, pentru a înțelege  care au fost prioritățile pentru țara noastră în domeniul apărării drepturilor copilului, cum a fost implementată Convenția ONU cu privire la drepturile copilului și cum în viitorul apropiat trebuie să fie realizate Recomandările Comitetului ONU pentru drepturile copilului pentru Republica Moldova. Ombudsmanul în mod special a salutat copii și a remarcat activismul lor atât în cadrul forumurilor precedente cît ți în afara acestei activități.

Reprezentanta de Țară, UNICEF Moldova, Desiree Jongsma a salutat pe cei prezenți și a menționat importanța instituției ombudsmanului pentru asigurarea respectării drepturilor copilului. În acest context doamna Desiree Jongsma a vorbit despre colaborarea UNICEF Moldova cu Ombudsmanul Copilului.  Reprezentanta de Țară, UNICEF Moldova, Desiree Jongsma a salutat copiii prezenți la eveniment și le-a dorit realizări și succese în activitățile lor.

Șeful Oficiului Consiliului Europei în Republica Moldova, William Massolin a salutat pe cei prezenți la eveniment și a subliniat importanța respectării drepturilor copilului în contextul asigurării drepturilor și libertăților omului.

Președintele Comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie, Valentina Buliga, a subliniat eforturile depuse de Republica Moldova în asigurarea drepturilor copilului. În acest context a fost menționată importanța ratificării Convenției ONU pentru drepturile copilului pentru Republica Moldova și trecuți în revistă pașii parcurși de Moldova în implementarea acestui document.  

Secretarul de stat la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, Secretarul general la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Igor Șarov au vorbit despre importanța respectării drepturilor copilului și au prezentat pe scurt informații referitoare la activitatea autorităților publice centrale în domeniul asigurării respectării drepturilor copilului.  

Lucia Caciuc-Roșioru, șeful-interimar al Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului, a menționat colaborarea reușită cu Ombudsmnaul Copiilor pe mai multe domenii inclusiv în domeniul asigurării drepturilor copiilor aflați în situații de risc.

Cu un cuvînt de salut a venit eleva Liceului Teoretic din Varnița Veronica Palii care a povestit despre propriile experiențe de viață legate de Ombudsmanul Copiilor, din perspectiva participării la mai multe Forumuri ale Copiilor.

Evoluția Institutului Ombudsmanului Copilului în Republica Moldova a fost tema celei de-a doua sesiuni a Conferinței, sesiune moderată de Elena Laur, Specialist Monitorizarea Drepturilor Copilului, UNICEF Moldova. În această parte, primul Ombudsman al Copilului Avocat Parlamentar în perioada 2008-2015, Tamara Plămădeală, a vorbit despre istoria Ombudsmanului Copilului în Moldov, despre cum a lucrat în funcția de Ombudsman al Copilului și care au reușitele și eșecurile primilor ani de activitate a Ombudsmanului Copilului.

Colaborarea partenerilor din țară cu Ombudsmanul Copilului  a fost subiectul mai multor alocuțiuni:  șeful instituției penitenciare nr.10  Goian Liuba Jignea, directorul școlii nr. 12 pentru copii hipoacuzici și surditate tardivă, Nina Rusu, directorul executiv al organizației  Terre des Hommes Moldova, Elena Madan, coordonatorul Consiliului Național al Elevilor de pe lingă MECC,  Alina Beșleaga, director ul executiv,  AO “VITAE”- Aza Onica, directorul  executiv al Centrului  pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati (CDPD), Vitalie Meșter, președinte AO „Детство детям”din Varnița,  Natalia Raiter au relatat despre experiențele de colaborare cu Avocatul Poporului pentru drepturile copilului. Domenii diferite – realizări diverse, dar și perspective de colaborare și conștientizarea necesității de unire a eforturilor pentru a implementa Recomandările ONU pentru Moldova au fost principalele subiecte abordate în schimbul de idei din cadrul acestei sesiuni.

Forumul Copiilor, aflat  la ediția a 4-a, constituie o platformă de consultare a opiniei copiilor și de dialog al Ombudsmanului cu copiii. În această parte a evenimentului, copiii au avut posibilitatea să se manifeste din plin, să-și expună părerea și să discute cu alți copii și cu Ombudsmnaul.

La eveniment au fost prezentate mai multe sondaje, realizate de copii, tineri și de Oficiul avocatului poporului în colaborare cu tinerii de pe platforma on-line U-REPORT.   Au fost prezentate rezultatele a patru sondaje:

  • Sondajul organizat de către Ombudsmanul copilului/UReport „Percepția copiilor privind respectarea drepturilor copiilor”
  • Sondajul organizat de către elevii de la I.P. Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”, mun. Chișinău „Securitatea on-line a copiilor”
  • Sondajul efectuat de Consiliul Național al Elevilor „Evaluarea necesităților elevilor în școli”
  • Cercetarea realizată de Consiliul Național al Tinerilor „Prevenirea abuzului față de copii și adolescenți”

La Forum, în cadrul a trei ateliere, copiii au făcut schimb de opinii lucrând la elaborarea unui plan de acțiuni privind implementarea Recomandărilor Comitetului ONU pentru drepturile copilului pentru Republica Moldova din septembrie 2017. Aceste opinii au fost prezentate de grupuri și discutate de către toți cei prezenți. Și aici, ca și la întâlnirea recentă cu elevii din nordul Moldovei, care s-a desfășurat la Bălți, Ombudsmanul a primit confirmarea mai multor puncte de vedere expuse în rapoartele sale, dar a auzit și idei noi, mai mult elevii au oferit li unele aspecte inedite a problemelor abordate pe parcursul mai multor ani.

În final Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a anunțat intenția de a crea în viitor un Consiliu al copiilor pe lângă Ombudsmanul Copiilor.