A A A
Conferinţa Internaţională „Respectarea dreptului copilului la abitaţie în familie. Analiza situaţiei existente în Republica Moldova prin prisma practicilor pozitive ale altor ţări" a avut loc la 04 octombrie 2013 în Chişinău.