A A A

Conferința Internațională organizată de Oficiul Avocatului Poporului la tema „Evoluția și rolul instituțiilor naționale de protecție a drepturilor omului în societatea modernă”

Peste 80 de persoane, parteneri din țară și de peste hotare,  au participat la Conferința Internațională  organizată de Oficiul Avocatului Poporului  la  tema „Evoluția și rolul instituțiilor naționale de protecție a drepturilor omului în societatea modernă”.     Evenimentul a avut loc pe 27 septembrie  2018 la Palatul Republicii, cu prilejul aniversării a 20-a a Instituției Naționale de Protecție a Drepturilor Omului din Republica Moldova.

Printre participanții la conferință au fost președintele Comisiei parlamentare pentru drepturile omului și relațiile interetnice, Vladimir Țurcan; secretarul de stat la Ministerul Justiției și ex-director a CpDOM, Anatolie Munteanu; alți demnitari; foștii ombudsmani Mihail Sidorov, Iurie Perevoznic, Tamara Plămădeală; Coordonatoare rezidentă interimară ONU / Reprezentantă de Țară, UNICEF, Desiree M. Jongsma; reprezentanți ai PNUD, OHCHR Moldova, ai Consiliul Europei, șeful Misiunii OSCE în Moldova, Claus Neukirch; reprezentanți ai comunității științifice, ai corpului diplomatic și ai societății civile.

De asemenea, la eveniment au participat Secretarul General al Institutului Internațional al Ombudsmanului, Günther Kräuter; reprezentantul Rețelei Europene a Instituțiilor Naționale de Protecție a Drepturilor Omului (ENNHRI), Zoe Vautrand; Ombudsmanul din Lituania, Augustinas Normantas; împuternicitul pentru drepturile omului al Parlamentului ucrainean, Liudmila Denisova;  adjuncții Avocatului Poporului din România, Ionel Nicolae și Magda Constanța Ștefănescu; adjunctul Apărătorului Poporului din Armenia,  Artyom  Sedrakyan. De asemenea, președintele Alianței Globale a Instituțiilor Naționale de Protecție a Drepturilor Omului (GANHRI), Beate Rudolf, s-a adresat cu un mesaj video către participanți.

În cadrul conferinței a fost examinată evoluția instituțiilor ombudsmanilor și instituțiilor naționale de protecție a drepturilor omului.

Doctorul habilitat, profesor, coordonator al Secției Științe umanistice și artă a Academiei de Științe a Moldovei, Victor Țvircun, a vorbit despre rolul lui Carol al XII, Regele Suediei în crearea institutului de ombudsman, a prezentat contextul istoric al apariției conceptului de ombudsman, circumstanțele care au determinat numirea de către Carol al XII al Suediei a unui Cancelar al Justiției în perioada aflării sale pe teritoriul actual al Moldovei.

Crearea Instituției Ombudsmanului Parlamentar în Suedia – temelie pentru constituirea instituțiilor naționale de protecție a drepturilor omului  a fost tema comunicării Ambasadoarei Suediei în Republica Moldova, Anna Lyberg.

În cursul primei sesiuni a conferinței Olesea Perean, expertă națională în domeniul drepturilor omului, OHCHR Moldova, s-a referit la importanța adoptării Declarației Universale a Drepturilor Omului ca și etapă crucială în dezvoltarea conceptului de drepturi ale omului, a sistemului de promovare și protecție a drepturilor omului.

Secretarul General al Institutului Internațional al Ombudsmanului (IOI), Günther Kräuter, a vorbit despre  rolul IOI în promovarea ideii de creare a instituțiilor naționale de protecție a drepturilor omului, de fortificare și de extindere a mandatului acestora, iar reprezentantul Rețelei Europene a Instituțiilor Naționale de Protecție a Drepturilor Omului (ENNHRI), Zoe Vautard,  a prezentat o comunicare la subiectul „Principiile de la Paris – standarde internaționale pentru funcționarea unor instituții naționale de protecție a drepturilor omului puternice, eficiente, independente și pluraliste”.

Sesiunea a doua a conferenței a fost dedicată evoluțiilor Instituției Naționale de Protecție a Drepturilor Omului din Republica Moldova. Sesiunea a debutat cu proiectarea unui film documentar despre Oficiul Avocatului Poporului, urmînd prezentarea de către specialistul programe, PNUD Moldova, Alla Skvorțova a unei comunicări despre importanța creării Instituției Naționale de Protecție a Drepturilor Omului în Republica Moldova și rolul acesteia în promovarea și protecția drepturilor omului.  

Sesiunea a inclus intervențiile directorului CpDOM în perioada 2008-2015 Anatolie Munteanu, ale avocaților parlamentari Mihail Sidorov, Iurie Perevoznic, Tamara Plămădeală privind specificul mandatului pe care l-au exercitat.

Totodată, președintele Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității, Ian Feldman, s-a referit la colaborarea instituțiilor naționale de protecție a drepturilor omului în asigurarea respectării drepturilor omului în Republica Moldova. 

În cadrul sesiunii menționate mai mulți vorbitori au prezentat opinia instituțiilor sau organizațiilor pe care le reprezintă privind impactul INDO asupra asigurării respectării drepturilor omului în Republica Moldova (Judecător al Curții Constituționale, Igor Dolea, șeful ad interim al Oficiului Consiliului Europei în Republica Moldova, Eva Gutjah; reprezentantul Centrulului de Resurse Juridice din Moldova, Ion Guzun). Sesiunea a fost încheiată cu intervențiile Avocatului Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, și Avocatului Poporului, Mihail Cotorobai, despre profilul INDO din Republica Moldova – OAP la 20 de ani de activitate, prioritățile în exercitarea mandatelor. 

Ultima sesiune a luat în dezbatere aspecte privind rolul instituțiilor ombudsmanilor și instituțiilor naționale de protecție a drepturilor omului în societatea modernă în sensul extinderii mandatului acestora de la momentul apariției pînă în prezent.

Reprezentanții instituțiilor naționale de protecție a drepturilor omului din Lituania, Armenia, România au vorbit despre evoluțiile instituțiilor ombudsmanilor din aceste țări, iar împuternicitul pentru drepturile omului al Parlamentului ucrainean, Liudmila Denisova, s-a referit la rolul ombudsmanului in situațiile de conflict și post conflict. Aspecte privind rolul INDO în situațiile post conflict a fost și tema comunicării șefului Biroului Politici de Reintegrare, Marin Gherman, iar membrul Comitetului ONU împotriva torturii, Ana Racu, a vorbit despre rolul INDO în prevenirea și combaterea torturii.

În cea de-a doua zi a conferinței internaționale avocații poporului, angajați ai OAP și oaspeții străini au vizitat Situl „Tabăra Regelui Suediei Carol al XII de la Varnița”, unde acum 305 ani  a fost semnat actul de instituire a funcției de ombudsman. De asemenea, oaspeții străini au fost informați despre specificul activității Reprezentanței Varnița a Oficiului Avocatului Poporului, amplasată într-o zonă cu regim sporit de securitate, au vizitat Muzeul „Cetatea Bender”.

În cadrul lucrărilor conferinței internaționale, Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai, a discutat î cu împuternicitul pentru drepturile omului al Parlamentului ucrainean, Liudmila Denisova, despre perspectiva dezvoltării colaborării Oficiului Avocatului Poporului cu instituția similară din această țară, după care cei doi ombudsmani au semnat un memorandum de cooperare dintre cele două instituții.