A A A

Comunicat de presă

 
 Cu o paritate de voturi, membrii Curţii Constituţionale au decis astăzi să sisteze procesul de examinare a constituţionalităţii prevederilor articolului 52, alineat 6 din Legea privind supravegherea de stat a sănătăţii publice. Potrivit hotărîrii magistraţilor, prevederile în cauză nu mai pot fi supuse controlului constituţionalităţii. 

O sesizare în acest sens a fost depusă anterior la Curtea Constituţională  de către avocatul parlamentar Anatolie Munteanu. Sesizarea a avut ca obiect de examinare prevederii art. 52 alin. (6) din Legea privind supravegherea de stat a sănătăţii publice nr. 10 din 03.02.2009, conform căreia „Admiterea copiilor  în colectivităţi şi instituţii  educaţionale  şi de recreere  este condiţionată de  faptul vaccinării  lor profilactice  sistematice”.

Norma legală vizată, potrivit ombudsmanului, instituie o condiţie nejustificată şi discriminatorie  pentru accedere la învăţămîntul general obligatoriu şi vine în detrimentul valorii ocrotite de Constituţie – demnitatea omului. 
Prin dispoziţiile articolului 52 alineat 6 din Legea privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, legiuitorul a instituit în mod nejustificat restrîngerea dreptului la învăţătură unui grup minoritar – copiilor nevaccinaţi şi a neglijat principiul obligativităţii învăţămîntului general, se menţionează în sesizare. În opinia avocatului parlamentar, această restrîngere nu este conformă articolului 35 alineat 1 din Constituţie şi nu este proporţională cu situaţia care a determinat-o, aduce atingere substanţei acestui drept. 
Ombudsmanul consideră că în legislaţia naţională există suficiente pîrghii pentru a garanta asigurarea menţinerii sănătăţii populaţiei, responsabilitatea nemijlocită pentru sănătatea copiilor revenindu-le, în primul rînd, părinţilor sau altor reprezentanţi legali ai lui.