A A A

COMUNICAT DE PRESĂ

 Avocatul parlamentar pentru protecţia drepturilor copilului Tamara Plămădeală a efectuat vizite inopinate de monitorizare la Casa-internat pentru copii (fete) cu deficienţe mintale din Hînceşti şi la Casa-internat pentru copii (băieţi) cu deficienţe mintale din Orhei. Vizitele au fost realizate inclusiv pentru verificarea unor petiţii înregistrate la CpDOM, în care sînt semnalate diverse nereguli la casa-internat din Orhei.

     Ombudsmanul a atestat o situaţia diferită la cele două instituţii: condiţii bune, management eficient, asigurarea unui tratament individualizat şi personalizat  al copiilor în casa-internat din Hînceşti  şi existenţa unor grave probleme legate de gestionare a resurselor, calitatea serviciilor prestate la casa-internat din Orhei.

 Starea de lucruri existentă în instituţia din Orhei reflectă întreg spectru de  probleme de sistem, care ar putea fi soluţionate urmare a schimbării de politici sau abordări în domeniul protecţiei sociale a copilului, consideră Tamara Plămădeală.  În context, avocatul parlamentar subliniază necesitatea intensificării reformei instituţiilor rezidenţiale de îngrijire a copiilor. Tamara Plămădeală reiterează importanţa reducerii numărului de copii din instituţiile rezidenţiale şi a integrări lor în familiile biologice sau în instituţii de tip familial.

În sprijinul acestei idei, ombudsmanul invocă situaţia de la Casa-internat din Orhei, unde pentru întreţinerea şi îngrijirea unui copil statul cheltuieşte lunar 3500 lei. Cu toate acestea, condiţiile de la casa-internat lasă de dorit atît sub aspectul asigurării cu echipamentul necesar, îngrijirea beneficiarilor, cît şi al aprovizionării cu medicamente şi produse alimentare de calitate.

Urmare a procurării obligatorii în cadrul licitaţiilor publice, medicamentele şi produsele alimentare sînt cele mai ieftine şi nu corespund întru totul cerinţelor în domeniu.

O altă problemă acută este asigurarea cu cadre didactice a caselor-internat, precum şi remunerarea subnivelul minimului de existenţă a persoanelor care activează în instituţiile vizate. Avocatul parlamentar menţionează că salariul de funcţie de 800-1000 de lei nu poate constitui o motivaţie  suficientă  pentru un angajat al casei-internat ca să lucreze cu un contingent de copii cu probleme grave de sănătate, respectiv în condiţii dificile de activitate. În acest sens, Tamara Plămădeală constată o încălcare evidentă a drepturilor lucrătorilor caselor-internat la un trai decent.

Avocatul parlamentar a aflat cu stupoare că  de 2 ani casa-internat din Orhei activează fără serviciile unui medic pediatru şi fără de psihologi. În asemenea condiţii nu poate fi vorba de asistenţa psihopedagogică şi socio-medicală adecvată a copiilor cu deficienţe mintale, de reabilitarea şi (re)integrarea lor reală socio-familială.

Din cauza insuficienţei de cadre care îngrijesc de copii (o dădacă la un grup de 10-15 copii) este extrem de dificilă acordarea asistenţei copiilor în conformitate cu particularităţile de dezvoltare, nevoile lor speciale, întreţinerea zilnică într-un cadru de viaţă cît mai asemănător celui din familie.

Cu toate împrejurările menţionate, în opinia avocatului parlamentar, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nu depune eforturile necesare pentru accelerarea reformei instituţiilor rezidenţiale ceea ce ar fi în beneficiul statului şi în interesul suprem al copiilor. Or, redirecţionarea resurselor alocate pentru casele-internat ar putea constitui un suport considerabil pentru familiile sau instituţiile de tip familial care ar accepta să îngrijească de copiii vizaţi. Pe de altă parte, copiii cu deficienţe mintale ar putea avea  parte de îngrijirea adecvată, un mediu favorabil  pentru recuperare, reabilitare şi socializare, căldura şi atenţia care le lipsesc acum iar în instanţă finală – de un viitor mai bun.

Avocatul parlamentar îşi exprimă nedumerirea în legătură cu faptul că Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei invocă lipsa de mijloace financiare pentru asigurarea condiţiilor necesare de funcţionare a caselor-internat, ineficiente şi costisitoare, ezitînd să demareze reforme serioase în domeniu sau să angajeze manageri competenţi care să gestioneze eficient instituţiile vizate.

În altă ordine de idei, ombudsmanul regretă faptul că în acelaşi timp prestaţiile statului pentru  tutelă, curatelă şi adopţii rămîn a fi  în continuare derizorii (nu depăşesc 600 de lei).  

Tamara Plămădeală semnalează şi problema deţinerii  în casele-internat pentru copii cu deficienţe mintale împreună cu minorii a unor beneficiari care au depăşit vîrsta de 18 ani, ceea ce contravine regulamentelor acestora de funcţionare, dar şi normelor internaţionale în domeniu.

Beneficiarii caselor-internat sînt lipsiţi de capacitate de exerciţiu şi la atingerea vîrstei de 18 ani - internaţi în instituţiile psihoneurologice din ţară. Aceasta modalitate de soluţionare a problemei, din punct de vedere al autorităţilor, este mai simplă decît reintegrarea tinerilor cu handicap sever în societate, dar cu efecte nefaste pentru persoanele date, apreciază Tamara Plămădeală.

Printre alte nereguli atestate la Casa-internat pentru copii ci deficienţe mintale din Orhei ombudsmanului a mai ţinut să evidenţieze îngrădirea accesului în instituţie. Avocatul parlamentar a vizitat casa-internat doar după intervenţia forţelor de ordine. Nemulţumită de faptul că avocatului parlamentar a venit la casa-internat cu un grup de experţi şi jurnalişti, directorul casei-internat n-a dorit s-o însoţească pe Tamara Plămădeală în cadrul vizitei de monitorizare, limitîndu-i accesul la încăperi şi registre.

Documentîndu-se privind veridicitatea informaţiilor parvenite la CpDOM din partea unor petiţionari referitor la alimentaţia proastă, insuficienţa scutecelor, respectiv îngrijirea inadecvată a copiilor, avocatul parlamentar a mai constatat existenţa unor probleme ce ţin de utilizarea echipamentelor venite din donaţii.

Dacă la casa-internat din Hînceşti este resimţită asistenţa din sponsorizările străine, atunci la instituţia similară din Orhei echipamentul cu destinaţii recuperatorii rămîne a fi inaccesibil pentru copii deoarece nu este folosit.

Pe marginea vizitelor la casele-internat pentru copii cu deficienţe mintale din Hînceşti şi Orhei, dar şi în instituţiile psihoneorologice din ţară CpDOM  va  elabora un raport în care vor fi  formulate concluzii şi făcute recomandări instituţiilor vizate, precum şi Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.