COMUNICARE

Rolul Oficiului Avocatului Poporului din Moldova este determinant în formarea opiniei publice privind respectarea drepturilor omului. Avocaţii poporului, angajaţii OAP au menirea să vegheze respectarea drepturilor omului în Republica Moldova şi să semnaleze despre neregulile existente la acest capitol, solicitînd autorităţilor să intervină prompt pentru a înlătura deficienţele şi a remedia situaţia. Iar realizarea acestui deziderat este posibilă doar printr-o comunicare eficientă cu reprezentanţii administraţiei de stat, societatea civilă, partenerii internaţionali şi de dezvoltare.

 

Secția promovarea drepturilor omului, relații internaționale și comunicare este subdiviziunea din cadrul  OAP cu atribuţii de informare şi comunicare, instruire juridică a populaţiei privind drepturile omului şi modalităţile de repunere în drepturile lezate. Serviciul asigură elaborarea şi publicarea unor materiale informative, organizează evenimente cu caracter de informare a cetăţenilor şi de promovare  a drepturilor omului.

 

Deşi în cei 15 ani de activitate OAP a acumulat o anumită experienţă de colaborare cu diferite instituţii şi organizaţii, elaborarea de publicaţii la tema promovării drepturilor omului, la capitolul comunicare eficientă mai există mari lacune. Astfel, Oficiul Avocatului Poporului nu este încă perceput drept instituţie naţională pentru protecţia drepturilor omului, populaţia şi chiar unii funcţionari publici sunt insuficient informaţi despre atribuţiile avocaţilor poporului şi  rolul acestora în restabilirea drepturilor lezate ale cetăţenilor.

 

În acest fel, o prioritate de moment rămîne a fi stabilirea unei comunicări deschise şi intense cu instituţiile media, ONG-urile din domeniul drepturilor omului, cu instituţiile publice, organizaţii internaţionale şi alţi factori interesaţi pentru a realiza din plin sarcinile funcţionale în beneficiul şi interesul cetăţenilor. Lansarea versiunii noi a paginii web a OAP, care a fost concepută a fi una mai accesibilă şi mai utilă pentru public, este una din acţiunile menite să ne apropie de oameni pentru a le oferi suportul informaţional de care au nevoie.

 

Invităm inclusiv pe această cale partenerii noştri media, sociali şi internaţionali la o cooperare mai strînsă, anunţîndu-ne disponibilitatea de a susţine orice idei şi proiecte menite să contribuie la promovarea drepturilor omului şi la o mai bună informare a cetăţenilor.

De asemenea, vom oferi şi în continuare informaţii cetăţenilor  şi orice materiale, publicaţii de care dispune CpDOM în domeniul protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale.

În acest scop angajaţii Secției promovarea drepturilor omului, relații internaționale și comunicare pot fi contactaţi la numerele de telefon: 

staţionar - 022 23 48 00; GSM : 060002656; 060002667 

sau la adresele electronice:natalia.visanu@ombudsman.md, ina.galan@ombudsman.md, ana.fortuna@ombudsman.md, elena.coroi@ombudsman.md.