Ce este Mecanismul Naţional de Prevenire a Torturii?

Crearea unui mecanism naţional de prevenire a torturii şi tratamentelor inumane şi degradante, constituie o cerinţă a Protocolului Opţional la Convenţia pentru prevenirea Torturii (OPCAT).

Prin angajamentele asumate în implementarea standardelor internaţionale de eradicare a torturii, Republica Moldova a semnat la 16 septembrie 2005, iar prin Legea nr.66 din 30 martie 2006 a ratificat Protocolul Opţional la Convenţia ONU, adoptat de Adunarea Generală a ONU la 18 decembrie 2002. 

Protocolul Opţional la Convenţia ONU împotriva torturii şi altor tratamente crude, inumane şi degradante a intrat în vigoare pentru Republica Moldova la 24 iulie 2006. Practica implementării OPCAT nu identifică o formulă strict determinată a mecanismelor, deşi majoritatea statelor europene care au semnat şi ratificat Protocolul au optat în favoarea instituţiilor naţionale pentru apărarea drepturilor omului.

Prin urmare, realizînd necesitatea implicării societăţii civile în procesele naţionale de eradicare a torturii pe lîngă Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova a fost instituit un consiliu consultativ, care are menirea de a acorda consultanţă şi asistenţă în exercitarea atribuţiilor avocaţilor parlamentari în calitate de Mecanism Naţional de Prevenire a Torturii, precum şi atribuţiile directe în monitorizarea fenomenului torturii şi altor pedepse ori tratamente crude sau inumane.

Ratificînd Protocolului Opţional, Republica Moldova a reafirmat că, tortura şi pedepsele sau tratamentele inumane sau degradante sînt interzise şi constituie încălcări grave ale drepturilor omului. În Republica Moldova Mecanismul Naţional de Prevenire a Torturii (MNPT) a fost instituit în anul 2007. De la începutul  funcţionării MNPT,  în cadrul a două mandate anterioare, au fost efectuate  peste 1200 de vizite în locurile unde sunt ori pot fi deţinute persoane private de libertate, aceste vizite avînd drept scop prevenirea relelor tratamente şi înaintarea de recomandări menite de a ameliora situaţia persoanelor aflate în custodia statului.

În octombrie 2016 Consiliul pentru prevenirea torturii a fost instituit în corespundere cu prevederile Legii nr.52 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsman).

Urmare a concursului organizat de Oficiul Avocatului Poporului, în componenţa Consiliului pentru prevenirea torturii au intrat:

Mihail Gorincioi

  jurist la Asociaţia Obştească „Centrul de Drept al Avocaţilor”

Svetlana Doltu

medic ftiziopulmonolog la Asociaţia Obştească

„AFI” (Act for Involvement)

Radu Nicoară 

 jurist la Institutul pentru Drepturile Omului

din Moldova (IDOM)

Oxana Gumennaia

psiholog, membru al Consiliului pentru prevenirea

și eliminarea discriminări și asigurarea egalității (CPEDAE)

Ceslav Panico

jurist la Institutul de Reforme Penale

Membrii Consiliului au fost propuşi de societatea civilă şi selectaţi prin concursul organizat de Oficiul Avocatului Poporului pentru un mandat de 5 ani, care nu poate fi reînnoit. Avocatul Poporului şi Avocatul Poporului pentru drepturile copilului sînt membri de drept ai Consiliului.

Consiliul este creat în scopul protecţiei persoanelor împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, în calitate de mecanism naţional de prevenire a torturii, în conformitate cu Protocolul opţional la Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.