A A A

Cazul cu privire la agresarea lui David Davitean, deținut în Penitenciarul nr.13 Chișinău, rămîne în atenția Avocatului Poporului.

După recepționarea unor răspunsuri formale de la autoritățile competente de investigare a cazului menționat, Avocatul Poporului va solicita Ministerului Justiției să dispună efectuarea de către Administrația Națională a Penitenciarelor a unei  anchete de serviciu cu privire la acțiunile/inacțiunile reprezentanților Penitenciarului nr. 13 în a cărui custodie s-a aflat persoana agresată.

Avocatul Poporului a început examinarea cazului dat după adresarea părinților lui Davitean la Instituția Ombudsmanului, pe 22.06.2018. În aceeași zi angajații Oficiului Avocatului Poporului au efectuat o vizită de documentare la Penitenciarul nr.13 Chișinău, unde au avut o întrevedere confidențială cu David Davitean. La examinarea vizuală, angajații Oficiului Avocatului Poporului au observat echimoze și leziuni în regiunea feței, spatelui, mâinile erau inflamate.   În cadrul aceleași vizite, funcționarii OAP au acumulat informații despre acțiunile/inacțiunile întreprinse de către administrația Penitenciarului nr. 13 în legătură cu acest incident.

Ulterior Ombudsmanul a expediat demersuri Procuraturii Generale, Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Centru, pentru investigarea tuturor circumstanțelor cazului și întreprinderea acțiunilor procesuale care se impun.  

Avocatul Poporului a înaintat un demers și către Administrația Națională a Penitenciarelor pentru intentarea unei proceduri disciplinare/penale în privința persoanelor cu funcții de răspundere  ale căror acțiuni sau inacțiuni  au generat încălcarea dreptului la integritate fizică și psihică al deținutului menționat. Mihail Cotorobai a solicitat de asemenea întreprinderea operativă a acțiunilor necesare pentru asigurarea dreptului la asistență medicală corespunzătoare deținutului Davitean.

La 4 iulie curent, Ombudsmanul a primit răspunsuri de la Procuratura municipiului Chișinău și de la Administrația Națională a Penitenciarelor.

Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Centru, l-a informat pe Avocatul Poporului că, după examinarea probelor acumulate în cazul dat, „a dispus refuzul în pornirea urmăririi penale din motiv că fapta nu întrunește elementele infracțiunii”.

Totodată, directorul interimar al Administrației Naționale a Penitenciarelor, Aureliu Suhan, a oferit Avocatului Poporului mai multe detalii privind examinarea medicală, concluziile medicale și tratamentul prescris lui Davitean. În răspunsul demnitarului nu există însă nici un fel de mențiuni privitor la intentarea unei proceduri disciplinare/penale în privința persoanelor cu funcții de răspundere ale căror acțiuni sau inacțiuni au generat violarea dreptului la integritate fizică și psihică al deținutului Davitean. 

Avocatul Poporului își exprimă regretul în legătură cu faptul că reacțiile autorităților responsabile s-au dovedit a fi inadecvate și neproporționale gravității cazului de maltratare a deținutului Davitean, mai ales după precedentul Andrei Brăguță. Ombudsmanul constată cu îngrijorare că răspunsurile oferite la solicitare sunt mai mult formale și nu prezintă dovada faptului că s-ar fi procedat la investigații eficiente a acestui caz, pentru tragerea la răspundere a persoanelor vinovate. Or, nepăsarea și impunitatea generează noi cazuri de maltratări și violențe în locurile de detenție. 

Avocatul Poporului reiterează angajamentele asumate de Republica Moldova privind asigurarea securității persoanelor care se află în custodia statului în conformitate cu standardele internaționale în domeniul tratamentului deținuților. 

Potrivit Ansamblului de reguli minime ale Națiunilor Unite pentru tratamentul deținuților, ”toți deținuții trebuie să fie tratați cu respect, dată fiind demnitatea și valoarea lor inerentă în calitate de ființe umane. Nici un deținut nu va fi supus, și toți deținuții vor fi protejați de tortură și alte tratamente ori pedepse crude, inumane sau degradante, pentru care nu pot fi invocate nici un fel de circumstanțe justificatoare. Siguranța și securitatea deținuților, angajaților, prestatorilor de servicii și a vizitatorilor trebuie să fie asigurată permanent.”

Avocatul Poporului va solicita Ministerului Justiției să dispună efectuarea de către Administrația Națională a Penitenciarelor a unei  anchete de serviciu cu privire la acțiunile/inacțiunile reprezentanților Penitenciarului nr. 13 în a cărui custodie s-a aflat persoana agresată. Mihail Cotorobai va mai propune să fie examinată posibilitatea acordării lui David Davitean a asistenței medicale independente.  

 

Secția promovarea drepturilor omului,

relații internaționale și comunicare