A A A
Oficiul Avocatului Poporului atenţionează asupra faptului că violenţa în familie constituie o violare gravă a drepturilor omului şi pledează pentru combaterea fermă a fenomenului în cauză.