Avocatul Poporului solicită repetat autorităţilor sistarea activităţii Penitenciarului nr. 13 sau întreprinderea de măsuri urgente şi hotărîte pentru ameliorarea condiţiilor din cadrul acestuia.

Această solicitare se conţine în Avizul expediat  pe numele prim - ministrului interimar, Gheorghe Brega, ministrului Justiţiei, Vladimir Cebotari, directorului Departamentului  Instituțiilor Penitenciare, Alexandru Pînzari; şefului Penitenciarului nr. 13, Valerii Starii, privind schimbarea comportamentului faţă de persoanele private de libertate şi îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie în Penitenciarul nr. 13.(Aviz în temeiul art.24 alin.(2) din Legea R. Moldova cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) privind  schimbarea comportamentului față de persoanele private de libertate și îmbunătățirea condițiilor de detenție în Penitenciarul nr. 13  Chișinău)

Situația din penitenciarul dat a fost monitorizată permanent de Oficiul Avocatului Poporului, fiind înaintate periodic acte ale ombudsmanului ce țin de ameliorarea condițiilor de detenție. Avocatul Poporului consideră că detenția în celulele Penitenciarului nr. 13 poate fi atribuită în mare parte tratamentului inuman sau degradant.

În cadrul ultimei vizite, de pe 03 decembrie curent, la penitenciar reprezentanții Oficiului Avocatului Poporului au ajuns la aceleaşi constatări privind condițiile neadecvate de detenție:  suporapopularea, starea igienico-sanitară nesatisfăcătoare în spațiile de detenție; nu se respectă interdicţia fumatului în celule; în multe celule e o stare generală insalubră; nu este asigurată iluminarea suficiente a celulelor (vezi în pozele anexate). Izolatorul disciplinar din penitenciar nu corespunde standardelor minime de detenție.

Reieşind din complexitatea situației existente în Penitenciarul nr. 13 din mun. Chișinău, Avocatul Poporului solicită Guvernului, Ministerului Justiției și Departamentului Instituțiilor Penitenciare de a examina în regim prioritar recomandări ombudsmanului menite de a ameliora situația persoanelor aflate în custodia penitenciarului.

Avocatul Poporului recomandă:

  1. Sistarea activității Penitenciarului nr. 13. „Admiterea funcționării în continuare a acestuia și plasarea în acest penitenciar a persoanelor arestate sau condamnate conduce la violarea dreptului la integritate fizică și/sau psihică a persoanelor, provocînd acestora suferințe fizice sau psihice asimilate tratamentului inuman sau degradant”.
  2. Întreprinderea de măsuri operative în vederea construirii unui nou penitenciar.
  3. În cazul în care nu este posibilă sistarea activității penitenciarului, ombudsmanul recomandă întreprinderea de măsuri urgente menite de a ameliora condițiile de detenție în spațiile locative.

În termen de o lună de zile autoritățile nominalizate, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (3) din Legea nr. 52 din 03.04.2014 cu privire la Avocatul Poporului, urmează să-i comunice ombudsmanului în scris despre măsurile luate în vederea îmbunătăţirii tratamentului şi condiţiilor persoanelor private de libertate, aflate în custodia Penitenciarului nr. 13 Chișinău, precum și privind măsurile luate în vederea construirii noului penitenciar.

Pe parcursul funcționării Mecanismului de Prevenire a Torturii, Penitenciarul nr. 13 a fost vizitat periodic de către membrii MNPT şi angajaţii Instituţiei Ombudsmanului. Astfel în anul 2008 au fost efectuate 4 vizite, în 2011 – 19 vizite; în 2012 – 5 vizite; în 2013 – 4 vizite; în 2014 – 8 vizite, în anul 2015 – peste 10 vizite.

Instituţia Ombudsmanului a recomandat autorităţilor responsabile în cîteva rînduri sistarea activităţii Penitenciarului nr. 13.

În anul curent la Oficiul Avocatului Poporului au fost depuse 95 de petiţii de la persoane care sunt deţinute în această instituţie penitenciară. Petenţii se plîng ombudsmanului pe condiţiile precare de detenţie şi îşi exprimă dezacordul cu decizia instanţei de judecată. 

Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a condamnat de 19 ori Republica Moldova pentru violarea art.3 al CEDO pentru condiții inumane de detenție în Penitenciarul nr. 13. În trei cazuri, Curtea a făcut trimitere la rapoartele Institutiei nationale de protectie a drepturilor omului din Moldova:

CAUZA MITROFAN c. REPUBLICII MOLDOVA (Cererea nr. 50054/07), HOTĂRÂRE din 15 ianuarie 2013;

CAUZA  SILVESTRU c. Republicii MOLDOVA (Cererea Nr. 28173/10) din 13 Ianuarie 2015;

Cauza PISAROGLU v. Republica MOLDOVA (Cererea. 21061/11) din 3 Martie 2015.