A A A

AVOCATUL COPILULUI

Avocatul Copilului

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a participat ieri la ședința plenară a Parlamentului, la care a fost pusă în discuție antrenarea copiilor în activități publice.

Drept temei  a servit participarea copiilor la acțiunea unei organizații neguvernamentale, în care copii au jucat rolul unor acuzați având saci negri pe cap și funie legată la gât.

Maia Bănărescu a precizat că pentru Ombudsmanul copilului  în acest și în alte cazuri de atragere a copiilor în acțiunile adulților, indiferent de statutul juridic sau forma de organizare, este importantă respectarea drepturilor copiilor, de datoria reprezentanților  autorităților publice competente fiind calificarea gravității acțiunilor persoanelor care au atras copiii în activitățile publice.

 De asemenea,  Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a notat că examinează fiecare caz în aparte sau problemă sistemică care vizează drepturile copilului prin prisma standardelor internaționale, fără a ține cont de unele conotații care apar în contextul acestora.

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului pledează pentru perfecționarea cadrului legislativ în ceea ce privește implicarea copiilor în activitățile adulților, inclusiv acțiunile partidelor politice, dat fiind că acesta nu conține noțiunea  de  ”activitate politică”, ”atragerea la răspundere a persoanelor care încalcă drepturile copiilor la opinie, libera exprimare și asociere ”  etc.

Ombudsmanul a notat că orice modificare a legislației trebuie să țină cont de  interesul superior al copilului și să respecte  drepturile copilului la opinie, libera exprimare și asociere. De asemenea, Maia Bănărescu a atenționat asupra importanței respectării articolului 14 din Convenția ONU cu privire la respectarea drepturilor copilului, care prevede că „ libertatea copilului de a-şi manifesta propriile convingeri religioase sau alte convingeri nu poate fi îngrădită decât de restricţiile prevăzute în mod expres de lege şi care sunt necesare pentru protecţia securităţii publice, a ordinii publice, a sănătăţii publice şi a bunelor moravuri sau a libertăţilor şi drepturilor fundamentale ale altora”.

Maia Bănărescu a reiterat că organizatorii evenimentelor cu atragerea copiilor  trebuie să ia în calcul prevederile art.  17 din Convenția ONU -  orice mijloc de informare a copilului sau transmitere/difuzare de mesaj către copii urmează a fi în concordanță cu bunăstarea morală, cunoașterea și înțelegerea dintre oameni și care respectă fondul cultural al copilului. Statul urmează să ia măsuri pentru a încuraja acest lucru și a proteja copii de materialele nocive.

Ombudsmanul a reamintit mai multe expuneri de opinii în problema participării copiilor în acțiuni de masă organizate de adulți.

Opinia Avocatului Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, privind implicarea unui grup de elevi în acțiuni de protest legate de expulzarea profesorilor turci din Moldova