A A A

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a mediat și a obținut concilierea părților în cazul unui elev cu cerințe educaționale speciale

Avocatul Poporului a deschis o sesizare din oficiu în baza apelului înregistrat la Linia telefonică ”Telefonul Copilului”. Apelanta, mama unui elev cu cerințe educaționale speciale, invoca îngrădirea dreptului la învățătură a copilului său de către administrația instituției de învățămînt.

Examinînd acest caz, Avocatul Poporului a constatat că, la solicitarea părinților, în   decembrie 2014 minorul a fost evaluat de specialiștii Serviciului de asistență psihopedagogică care au venit cu următoarele recomandări: minorul să fie inclus în categoria elevilor cu cerințe educaționale speciale și să studieze într-o instituție de învățămînt general în baza Programului educațional specializat.

În perioada decembrie 2014 - februarie 2016 elevul nu a studiat în baza programului educațional individualizat, deoarece, după cum s-a dovedit în cadrul investigației, părinții nu au fost cooperanți, ba mai mult, s-au împotrivit procesului de incluziune educațională.

Din cauza comportamentului agresiv, manifestat de elev pe parcursul procesului instructiv-educativ, administrația instituției de învățămînt a solicitat părinților să însoțească copilul la școală și să fie alături de copil pe parcursul orelor, dar această cerință nu a fost respectată de către părinți.

S-a ajuns pînă la situația cînd toți elevii părăseau sala de clasă atunci cînd fiul apelantei intra în clasă. Părăsirea sălii de clasă era motivată de frica pe care o aveau elevii în raport cu acest copil.

A fost constatat și faptul că minorul trebuia periodic să primească tratament medicamentos și să participe la ședințele psiho-corecționale prescrise de medicul psihiatru, dar părinții au ignorat recomandările medicului psihiatru.

Ignorarea recomandărilor specialiștilor serviciului de asistență psihopedagogică și cele ale medicului curant au dus la: regresul funcțiilor cognitive, la neadaptare socială manifestată prin imaturitate/rigiditate emoțională cu dominarea tendințelor ostile, agresivitate comportamentală și verbală față de colegi și cadre didactice, stări de nervozitate în regim continuu și anxietate sporită prin automutilare corporală, dereglări de percepție a realității manifestate prin gînduri iraționale (perceperi de primejdii/pericole de proveniență nejustificată) a copilului.

Deoarece procesul de incluziune educațională nu poate fi realizat de o singură parte, fie că este instituția de învățămînt, fie că este părintele, dar și luînd în considerare faptul că incluziunea copiilor cu cerințe educaționale speciale are loc doar prin conjugarea eforturilor comune, prin cooperare și sprijin reciproc, Avocatul Poporului pentru protecție drepturilor copilului a soluționat cazul prin concilierea părților.

Astfel, prin încheierea Acordului de conciliere fiecare parte și-a asumat responsabilități pentru a respectare drepturilor copilului, și anume:

Administrația instituției de învățămînt  va asigura elaborarea și implementarea Planului educațional individualizat pentru elev, în conformitate cu cerințele Ministerului Educației, în colaborare și cu acordul familiei;

Centrul comunitar de sănătate mintală vaevalua starea sănătate psihică a copilului; va prescrie tratament medicamentos în caz de necesitate; va colabora cu psihoterapeutul din cadrul Spitalului clinic de psihiatrie; va realiza terapia ocupațională, consilierea psihologică a copilului în cadrul Centrului și va elabora concluzia privind starea de sănătate a copilului conducîndu-se și de caracteristica elaborată de instituția de învățămînt la care va studia copilul.

Familia se va implica activ în asigurarea incluziunii copilului, va respecta cerințele instituției de învățămînt fiind receptivă la recomandările cadrelor didactice,va participa la elaborarea Planului educațional individualizat, va asista copilul în cadrul procesului instructiv-educativ pînă la sfîrșitul anului de studii 2015-2016, conform orarului; va asigura administrarea tratamentului medicamentos pentru copil, potrivit prescripțiilor medicale; va asigura participarea copilului la ședințele psiho-corecționale/psihoterapeutice potrivit prescripțiilor specialiștilor; va asigura prezența copilului la ședințele de terapie ocupațională, consilierea psihologică a copilului; va asigura prezența copilului la Serviciul de asistență psihopedagogică pentru reevaluarea dezvoltării copilului, la începutul noului an de studii 2016-2017 și își va exprima acordul sau dezacordul cu concluziile SAP-ului, în termen de 5 zile lucrătoare de la prezentarea raportului; va participa la terapia de familie în mod regulat, în conformitate cu programul propus de psihoterapeut.

Oficiul Avocatului Poporului și Centrul Republican de asistență psihopedagogică vor monitoriza situația elevului în procesul de educație incluzivă, reieșind din competențele legale.