A A A

AVOCATUL COPILULUI

Avocatul Copilului

Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului, Maia Bănărescu s-a întâlnit cu membrii Consiliului Elevilor din Liceul Teoretic „Alexandru Donici” din satul Peresecina, raionul Orhei

La data de 08.11.2018 Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului, Maia Bănărescu s-a întâlnit cu membrii Consiliului Elevilor din Liceul Teoretic „Alexandru Donici” din satul Peresecina, raionul Orhei. Copii au fost familiarizați cu activitatea Ombudsmanului Copilului și au discutat despre respectarea drepturilor și necesitatea implicării copiilor în identificarea unor soluții juste și prietenoase.

În cadrul întâlnirii copii au atras o deosebită atenție dreptului la educație - componentelor ce îl înglobează, dreptului la opinie și protecției față de abuz și neglijență. Eelvii au menționat că de drepturi trebuie să se bucure toți copiii, indiferent de factorul de identificare, pe lingă aceasta, educația ar trebui să le faciliteze impactul situațiilor din viață.  Copiii au discutat  despre procedurile și soluțiile oferite de Procedura de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, document aprobat prin Ordinul Ministerului Educației din 2013.

Ombudsmanul Copiilor a încurajat elevii să-și expună opinia și să participe activ la toate activitățile organizate precum și că implicarea trebuie să aibă și un rol semnificativ în promovarea drepturilor copiilor din instituția de învățământ. Totodată,  elevii claselor a șasea, a șaptea și a opta au discutat cu reprezentanții Direcției Drepturile Copiilor din cadrul Oficiului Avocatul Poporului privind protecția față de abuz și neglijare. Activitatea  a fost desfășurată în contextul Zilei Europene pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și abuzului sexual.

În urma discuțiilor asupra dreptului la protecție față de violență, abuz și neglijare copii au declarat că o mare parte dintre elevi nu sunt știu cum să rezolve conflictele pe cale pașnică, fără violență; cum să identifice și unde să se adreseze în cazul în care sunt martori sau victime ale violenței.   

Elevii au subliniat că este de important de întreprins măsuri pentru a preveni violenţa, la fel, copiii fiind informați despre mecanismele de protecție, precum și modalitățile de adresare către autoritățile competente.