A A A

Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai, reafirmă importanţa respectării dreptului la libera exprimare și întrunire. Ombudsmanul cheamă la calm, la întruniri şi manifestaţii paşnice, fără intimidări şi violenţe.

 

Pe data de 26 august curent în Piața Marii Adunări Naționale din municipiul Chișinău și-au anunțat intenția de a protesta reprezentanți ai unor forțe politice, organizații obștești, mișcări sociale.  Potrivit solicitărilor de autorizație de la Primăria municipiului Chișinău făcute de către organizatori, manifestațiile publice vor avea loc concomitent și vor aborda diferite subiecte.

 

Avînd în vedere experiența anterioară a  desfășurării unor acțiuni de protest și derapajele înregistrate în cadrul acestora, Avocatul Poporului  cheamă autoritățile statului,  precum și  organizatorii manifestațiilor din 26 august la responsabilitate şi corectitudine în asigurarea dreptului la întruniri.

 

Ombudsmanul se adresează membrilor şi simpatizanţilor formațiunilor politice și mișcărilor obștești care vor protesta să-şi exercite dreptul la întrunire paşnic,  în modul prevăzut de Constituţia Republicii Moldova şi de actele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

 

Avocatul Poporului îndeamnă persoanele implicate în aceste manifestații, dar și oponenții acestora să demonstreze respect și toleranță față de orice ființă umană, indiferent de criteriile care le deosebesc sau viziunile politice pe care le au. Dialogul civilizat, cu excluderea intimidărilor este o condiție definitorie pentru libera întrunire, o premisă importantă pentru asigurarea schimbului liber de idei, opinii și o garanție a respectării principiilor democratice și a statului de drept, susţine Mihail Cotorobai. Membrii societăţii urmează să conştientizeze importanţa respectării întocmai a principiilor  unui stat democratic, în care cetăţenii au atît drepturi, cît şi obligaţii, implicit de a respecta ordinea publică şi nu a periclita securitatea statului şi a altor persoane.

 

Mihail Cotorobai mai accentuează că nu este exclus ca o anumită manifestaţie să nemulţumească alte persoane  ostile ideilor  sau revendicărilor pe care le susţin organizatorii acelei manifestaţii. Cu toate acestea, şi într-o asemenea situaţie, într-o democraţie, dreptul de a contramanifesta  nu poate să meargă pînă la a paraliza dreptul de a manifesta.

 

Avocatul Poporului se adresează autorităților să asigure toate condițiile necesare pentru exercitarea neîngrădită a dreptului la întruniri, prin garantarea ordinii publice, a securității manifestanţilor în cadrul legii, cu excluderea violenţelor şi brutalităţilor, a tentativelor de a fi create impedimente pentru deplasarea persoanelor din alte localități ale țării la acțiunile de protest.  

 

Totodată, Ombudsmanul menționează că libertatea întrunirilor nu poate fi disociată de libertatea opiniei şi a exprimării - alte drepturi fundamentale protejate de Constituţie şi actele internaţionale din domeniu, care de asemenea sunt esenţiale pentru o participare activă şi deplină a persoanei la viaţa socială.

 

Mihail Cotorobai îndeamnă factorii de decizie să vegheze pentru că să nu fie create bariere pentru asigurarea accesului persoanelor la informație, prin blocarea transmisiunilor on-line de la evenimente de către unele instituții media. Ombudsmanul cheamă reprezentanții mass-media să fie corecți și obiectivi în oglindirea evenimentelor, iar protestatarii să nu admită violențe față de jurnaliști. 

 

Avocatul Poporului  își anunță intenția de a monitoriza desfășurarea acțiunilor de protest din 26 august din capitală. La fel, precizează că orice fapte, acțiuni, inacțiuni sau încălcări ale dreptului la întrunire îi pot fi aduse la cunoștință la numărul de telefon 060002641 sau la adresa electronică: secretariat@ombudsman.md

 

Mihail Cotorobai apreciază eforturile depuse de către reprezentanții organizațiilor neguvernamentale de a îndruma participanții la proteste cum să se comporte în situație de criză, prin elaborarea și distribuirea unor recomandări (https://crjm.org/wp-content/uploads/2018/08/Recomandari-protestatari.pdf).