A A A

Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai, a participat la Congresul Asociației Ombudsmanilor și Mediatorilor Francofoni (AOMF), precum și la Adunarea generală statutară a organizației, care au avut loc în perioada 6-9 noiembrie curent la Bruxelles și Namur,

Tema celui de-al 10-lea Congres al organizației a fost „AOMF 1998-2018: 20 de ani de activitate în serviciul mediatorilor și a statului de drept”. În cadrul acestuia a fost trecută în revistă activitatea organizației de la constituire, evidențiate rezultatele obținute și trasate planuri pentru viitor.  De asemenea, în cadrul unor ateliere de lucru pentru mediatori și angajați ai instituțiilor membre ale AOMF au fost discutate subiecte privind rolul mediatorilor în promovarea bunei guvernări, în promovarea și protecția drepturilor și libertăților fundamentale, promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.

La Adunarea generală  statutară a AOMF au fost realeși membrii Consiliului de administrare  și ai Biroului. De asemenea a fost adoptat proiectul Declarației de la Namur cu privire la consolidarea instituțiilor de promovare și protecție a drepturilor omului în sistemul francofon.   

La evenimentele organizate de AOMF au luat parte reprezentanți ai instituțiilor de protecție a drepturilor omului din 30 de țări membre ale Asociației, reprezentanți ai instituțiilor naționale de protecție a drepturilor omului din trei țări cu statut de observatori  și reprezentanți ai unor instituții internaționale de profil, precum și ai Comisiei de la Veneția. 

La congresul și adunarea statutară ale AOMF a participat consultantul principal din cadrul Direcției monitorizare și raportare, Carolina Cazaciuc.