A A A

Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai, a participat la Conferința regională privind protecția și integrarea refugiaților, care a avut loc pe 1-2 noiembrie la Tbilisi.

La conferință s-a discutat despre rolul instituțiilor naționale de protecție a drepturilor omului în promovarea și apărarea drepturilor refugiaților și solicitanților de azil naționali și regionali. Scopul conferinței regionale a fost schimbul de bune practici și stabilirea unor abordări complexe pentru a reacționa în mod efectiv și adecvat la provocările legate de problemele în cauză.

La conferință s-a vorbit despre modul în care atribuțiile instituțiilor naționale de protecție a drepturilor omului pot fi utilizate în scopul de a asigura respectarea drepturilor refugiaților și solicitanților de azil, prin aplicarea principiului de abordare bazată pe drepturile omului. La eveniment s-a discutat  despre necesitatea de a stabili o legătură permanentă între instituțiile naționale de protecție a drepturilor omului și factorii de decizie naționali și internaționali pentru a fortifica rolul instituțiilor naționale de protecție a drepturilor omului în apărarea și promovarea drepturilor refugiaților.

Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai, a prezentat la conferință o comunicare despre situația privind respectarea drepturilor refugiaților în Republica Moldova și rolul Ombudsmanului în monitorizarea respectării drepturilor acestei categorii de persoane. În discursul rostit, Avocatul Poporului a menționat că în Republica Moldova nu există grave probleme legate de statutul refugiaților. Numărul acestor persoane este mic iar acestea provin, de regulă, din Ucraina, Rusia, Siria, Turcia. Totodată, Avocatul Poporului  s-a referit la cazul grupului de profesori de origine turcă din țara noastră și despre demersurile efectuate de către Ombudsman în vederea protecției drepturilor persoanelor în cauză, conform legislației naționale și internaționale.