A A A

Avocatul Poporului Mihail Cotorobai îndeamnă autoritățile statului, precum și reprezentanții protestatarilor să asigure exercitarea libertății la întruniri în mod pașnic, excluzînd orice violență.

Exprimarea pașnică a punctului de vedere pe marginea unor subiecte, evenimente cu impact social în cadrul unor manifestații, constituie dovada de maturitate a unei societăți democratice. 

Dialogul civilizat, cu excluderea violențelor, este o condiție definitorie pentru libera întrunire, o premisă importantă pentru asigurarea schimbului liber de idei, opinii și o garanție a respectării principiilor democratice și a statului de drept.

Ombudsmanul face un apel către toți participanții la acțiunile de protest să mențină caracterul pașnic, fără a permite trecerea acestora în acțiuni violente care ar pune în primejdie ordinea publică, integritatea corporală și viața persoanelor, precum și integritatea bunurilor.

Atît Constituția Republicii Moldova în articolul 40, Legea privind întrunirile, cît şi articolul 11 din Convenția pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului conferă protecţie doar întrunirilor paşnice. 

În același timp Avocatul Poporului Mihail Cotorobai lansează un apel și pentru reprezentanţii forţelor de ordine: să asigure menținerea ordinii publice, să respecte cu strictețe prevederile legale referitor la desfășurarea acțiunilor de protest, precum și prevederile legale despre utilizarea mijloacelor speciale.