A A A

Avocatul Poporului a fost informat de faptul că locurile de parcare și căile de acces spre acestea în perimetrul străzii M.Sadoveanu vor fi adaptate rezonabil, conform necesităților persoanelor cu dizabilități.

Avocatul Poporului a fost informat de faptul că locurile de parcare și căile de acces spre acestea în perimetrul străzii M.Sadoveanu vor fi adaptate rezonabil, conform necesităților persoanelor cu dizabilități.

Asigurările vin din partea șefului Direcției generale transport public și căi de comunicații a Primăriei municipiului Chișinău, Igor Gamrețki, ca răspuns la demersul anterior al Avocatului Poporului privind înlăturarea  devierilor atestate în procesul de reconstrucție a străzii Mihail Sadoveanu din Chișinău.

În demersul respectiv se menționa că Avocatul Poporului și Consiliul de experți pentru monitorizarea implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități din cadrul Oficiului Avocatului Poporului monitorizează lucrările de reconstrucție a unor străzi din capitală pentru evaluarea acestora din punct de vedere al accesibilităţii infrastructurii și adaptării la necesitățile persoanelor cu dizabilități. Urmare a acestei monitorizări au fost  constatate mai multe abateri de la normele prevăzute în Legea nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi,  Codul practic în construcții CP C.01.02-2014, Normativul în construcții NCM C.01.06-2014 ”Cerinţe generale de securitate pentru obiectele de construcţie la folosirea şi accesibilitatea lor pentru persoanele cu dizabilităţi” și Recomandările CP D.02.11-2014 privind proiectarea străzilor și drumurilor din localitățile urbane și rurale.

Astfel, s-a stabilit că stațiile de așteptare și locurile de parcare sunt în mare parte îngrădite cu borduri înalte, fără a fi prevăzute segmente adaptate la necesitatea utilizatorilor de cărucioare rulante. De asemenea, pe trotuarele din preajma trecerilor de pietoni și la stațiile de așteptare nu este asigurată marcarea prin pavaj tactil,  iar elemente de avertizare preventivă în general nu există. În parcări nu sunt prevăzute locuri  adaptate la necesitățile persoanelor cu dizabilități, care să fie marcate corespunzător. 

În răspunsul expediat Ombudsmanului, demnitarul primăriei capitalei susține că lucrările menționate nu sunt finalizate și că antreprenorul responsabil de executarea lor va fi atenționat de faptul că acestea vor fi recepționate doar după înlăturarea neconformităților atestate.