A A A

Avocatul pentru protecţia drepturilor copiilor apără drepturile unui copil cu dizabilităţi

La Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova s-a adresat cu o petiţie tutorele  minorei V.U.. Minora este un copil cu dizabilităţi,  încadrat în gradul I de invaliditate.   

Nefiind indiferentă de soarta acestui copil, tutorele a dorit să înmatriculeze copilul tutelat la studii post-gimnaziale și au decis împreună că minorava studia în cadrul Liceului profesional nr. 2 din Chișinău,unde a și fost admisă în anul de studii 2012-2013.

Studierea în liceu însă  s-a dovedit dificilă, în special din cauza atitudinii abordate de elevi şi pedagogi faţă de V.U.. După cum este menționat în conținutul adresării, din cauza disabilității minora a fost abuzată fizic și verbal de colegi, cadre didactice și administrația liceului în cadrul instituției de învățămînt.

Pentru a proteja copilul, tutorele a avutmai multe discuții cu colegii, administrația instituției de învățămînt și s-a adresat cu petiții și laMinisterul Educației, iar la data de 02 septembrie 2013,prezentîndu-se la Liceul profesional nr.1,unde studia copilul, a fost înștiințatădespre faptulcă minora a fost exmatriculatăpe motivul absenţelor nemotivate. Exmatricularea elevei fiind bazată pe prevederile art. 45 și 58 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea liceelor profesionale.

Examinînd materialele acumulate,avocatul parlamentar a identificat   mai multe încălcări, admise de administrația instituției de învățămînt.Astfel, în condițiile în care administrația Liceului profesional nr.1 a admis la studii eleva, care este un copil cu nevoi speciale, fapt despre care se cunoștea, cu acest copil urma să se lucreze într-un mod specific particularităților și necesităților acestui copil.

Avocatul parlamentar pentru protecţia drepturilor copilului a înaintat un Aviz  Directorului Liceului profesional nr.1 Vioricăi Dobîndă, în care a solicitat repunerea în drepturi a copilului V. U. prin restabilirea elevei la studii;elaborarea unui plan individualizat în condițiile prevederilor Legii privind incluziunea persoanelor cu dizabilități nr. 60 din 30 martie 2012 și oferirea suportului necesar minorei pentru realizarea obiectivelor educaționale;neadmiterea cazurilor similare și adoptarea deciziilor ținînd cont de interesul superior al copilului.

Constatînd mai multe încălcări ale dreptului copilului şi ale persoanei cu dizabilităţi, avocatul parlamentar pentru protecţia drepturilor copilului a înaintat o Sesizare Ministrului Educaţiei Maia Sandu în care a solicitat verificarea respectării prevederilor Legii nr. 60 din 30 martie 2010 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități de către administrația Liceului profesional nr.1 din mun.Chișinău în raport cu minora V.U.; verificarea corectitudinii exmatriculării elevei  din Liceul profesional nr.1; sancționarea persoanelor cu funcție de răspundere în caz de constatare a abaterilor admise în raport cu minora V.U..