A A A

Avocatul parlamentar T.Plămădeală: Din cauza procedurilor extrem de birocratizate de adopţie, indiferenţei şi neglijenţei unor funcţionari, suferă copiii care au nevoie de grija şi căldura părintească dar şi familiile care-şi doresc înfierea unui copil

 În pofida faptului că are contraindicaţii pentru adopţia naţională, dat fiind maladiile grave ce ar putea fi transmise copilului prin ereditate de la părinţi, iar cele 15 tentative de adopţie naţională a minorului X au eşuat, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei întîrzie să lanseze procedura de adopţie internaţională a acestuia. Avocatul parlamentar pentru protecţia drepturilor copilului Tamara Plămădeală a iniţiat o cerere de chemare în judecată a Ministerului Munci, Protecţiei Sociale şi Familiei în interesul minorului X în vederea repunerii în drepturi a copilului şi recuperări prejudiciului moral şi material cauzat acestuia.

Minorul X s-a născut în aprilie 2010 şi a fost abandonat la scurt timp de mama solitară. Băieţelului rămas fără de îngrijire părintească i s-a atribuit statutul de copil abandonat şi stabilită forma de protecţie instituţionalizată la Centrul de plasament temporar şi reabilitare pentru copii din Bălţi. Mama a fost decăzută din drepturile părinteşti. Avînd în vedere problemele grave de  sănătate, micuţul a fost inclus pe lista adopţiilor internaţionale.

Chiar dacă un cuplul din Italia a  îndeplinit toate cerinţele prevăzute de legislaţie pentru adopţia internaţională a minorului, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi a Familiei, în calitate de autoritate centrală în domeniul, nu a eliberat acord de continuare a procedurii de adopţie internaţională. Micuţul a fost propus spre adopţie naţională deşi a avut contraindicaţii medicale pentru înfiere în Republica Moldova.

Potrivit administraţiei Centrului de plasament temporar şi reabilitare pentru copii din Bălţi,  în perioada decembrie 2011- iulie 2012, minorul X a fost propus de 15 ori spre adopţie cetăţenilor din Republica Moldova, însă fără niciun rezultat. Nici rudele băiatului nu doresc să-l înfieze. Minorul a fost inclus în programul „Ia-mă acasă” care s-a desfăşurat la postul public de televiziune „Moldova1”, în parteneriat cu UNICEF Moldova. Trei familii din ţara noastră şi-au manifestat interesul pentru adopţia copilului, dar din cauza suspiciunilor că ar putea moşteni de la mama sa biologică o maladie gravă, în instanţă finală au renunţat la această intenţie.

În opinia avocatului parlamentar, în acest caz este evident faptul lezării dreptului constituţional al copilului de a avea o familie, urmare a indiferenţei şi neglijenţei manifestate de către unii responsabili din cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Minorul care are vital nevoie de îngrijiri speciale şi un tratament corespunzător rămîne a fi instituţionalizat, fiind lipsit de posibilitatea de a beneficia de servicii medicale adecvate care i-ar putea asigura familia adoptivă.

În acest mod au fost neglijate şi prevederile Convenţiei de la Haga asupra protecţiei copiilor şi cooperăriiîn materia adopţiei internaţionaledin 29 mai 1993, prin care se recunoaşte că pentru dezvoltarea armonioasă a copilului acesta trebuie să crească într-un mediu familial.  

În scopul elucidării circumstanţelor cazului dat, în temeiul ar.24 lit. c) şi d) al Legii cu privire la avocaţii parlamentari, ombudsmanul a solicitat explicaţii şi acte relevante de la Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei  şi de la Secţia asistenţă socială şi protecţia familiei din cadrul Primăriei municipiului Bălţi. Reieşind din faptul că nici răspunsurile primite nu ţineau cont de interesul superior al copilului X, avocatul parlamentar a înaintat un aviz cu recomandări Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei care de asemenea nu au fost respectate.

Deoarece acţiunile/inacţiunile ministerului vizat au fost în detrimentul copilului, avocatul parlamentar a solicitat concursul Procuraturii Generale pentru verificarea corectitudinii şi obiectivităţii măsurilor întreprinse în scopul asigurării dreptului minorului la familie. Potrivit răspunsului Procuraturii Generale, refuzul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei de a elibera acordul de continuare a procedurii de adopţie internaţionale contravine interesului superior al copilului, principiului garantat de Convenţia de la Haga asupra  protecţiei copilului şi cooperării în materia adopţiei internaţionale de a oferi o familie permanentă copilului, pentru care nu poate fi găsită o familie potrivită în statul său de origine.

Avînd în vedere împrejurările expuse anterior, avocatul parlamentar a chemat în judecată Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei solicitînd recunoaşterea violării dreptului minorului X prevăzut de articolele 48, 49, 50, 53 din Constituţia ţării,  mai multe articole din Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, Legea privind drepturile copilului şi Codul familiei. De asemenea, ombudsmanul cere obligarea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei  de a elibera un acord de continuare a procedurii de adopţie a copilului X de către familia adoptatoare din Italia, în temeiul art. 37 p.(6) al Legii privind regimul juridic al adopţiei, precum şi repararea prejudiciului moral prin echivalentul bănesc de 250.000 de lei.