A A A

AVOCATUL COPILULUI

Avocatul Copilului

Avocatul parlamentar pentru protecţia drepturilor copilului Tamara Plămădeală în vizită de monitorizare în Şcoala de tip internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor or. Orhei.

La  28 februarie 2013 avocatul parlamentar pentru protecţia drepturilor copilului  Tamara Plămădeală a avut o vizită de monitorizare în şcoala de tip internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor or. Orhei.

Întrunirea a avut ca obiectiv: monitorizarea activităţii instituţiei, identificarea problemelor şi necesităţilor cu care se confruntă instituţia, discuţii cu administraţia, discuţii cu copiii.

Capacitatea instituţiei este de 550 locuri. În prezent, în instituţie sunt plasaţi 131 copii, dintre care: 11- copii orfani, 9 – se află sub tutelă, 10 - părinţii sunt decăzuţi din drepturile părinteşti, 2- părinţii se află în locurile private de libertate, 18 - părinţii sunt plecaţi peste hotarele republicii la lucru, 65 – din familii social vulnerabile.În instituţie sunt plasaţi copii din raioanele  Teleneşti, Criuleni, Rezina, Şoldăneşti.

Din discuţii cu administraţia instituţiei şi personalul angajat dar şi în procesul examinării dosarelor copiilor au fost identificate următoarele probleme:

Sumele alocate anual pentru instituţie nu acoperă toate necesităţile. Unele încăperi ale instituţiei necesită reparaţie capitală, trebuie schimbate ferestrele şi acoperişul şcolii.

Lipseşte conlucrarea dintre autoritatea tutelară care a plasat copilul şi instituţia unde acesta se află. Ca rezultat, dosarele nu sunt complete cu actele necesare  care confirmă faptul că copilului îi este determinat statutul (hotărîrea judecătorească privind divorţul şi încasarea pensiei alimentare, privind decăderea din drepturile părinteşti, privind declararea incapacităţii persoanei, privind dispariţia fără veste, etc.). De asemenea, în unele cazuri lipseşte actele care certifică forma de protecţie a copilului (dispoziţia de tutelă). Actele nu sunt îndeplinite corespunzător  avînd un conţinut superficial (lipsesc semnăturile necesare, nu este aplicată ştampila).

Directorul instituţiei afirmă că susţine procesul de reintegrare a copiilor în familia biologică, însă consideră că autorităţile tutelare atît după plasarea copiilor în instituţie cît şi după destituţionalizarea acestora nu monitorizează familiile acestora.