A A A

AVOCATUL COPILULUI

Avocatul Copilului

Avocatul parlamentar pentru protecția drepturilor copilului Tamara Plămădeală: Sistemul și mecanismele de prevenire a fenomenului violenței în școală nu pot fi eficiente în lipsa unei atitudini corecte și abordări profesioniste

Pentru a soluționa petiția unui părinte, avocatul parlamentar pentru apărarea drepturilor copilului Tamara Plămădeală a organizat la 26 ianuarie 2015 o întîlnire de lucru cu pedagogii și părinții unor elevi din Liceul Teoretic ”Minerva” din Chișinău.

Scopul întîlnirii a fost medierea unei situații de conflict care durează de mai mult timp. E vorba de plîngerea unui părinte pe faptul că copilul său este agresat fizic și supus unor presiuni psihologice din partea unui coleg. Acest fapt a constituit subiectul mai multor acțiuni și discuții purtate de pedagogi cu părinții ambilor copii. Mai mult, conflictul a ajuns și în vizorul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a municipiului Chișinău, care a elaborat mai multe recomandări pe acest caz pentru administrația liceului, pentru diriginte, psiholog și părinți.

Cu toate acestea, părintele, fără a vedea soluționarea eficientă a confictului, ba, dimpotrivă, fiind pus în față unor situații similare repetate, a înaintat o petiție în Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova.

Avocatul parlamentar pentru apărarea drepturilor copilului Tamara Plămădeală a cercetat circumstanțele expuse în petiție, a luat cunoștință de poziția părinților elevilor implicați în conflict, de opinia administrației instituției de învățămînt și a psihologilor.

Considerînd medierea drept o cale rezonabilă pentru soluționarea acestui confict, ombudsmanul a organizat la 26 ianuarie 2015 o întînlire cu părinții și pedagogii, dar a și invitat la ședință reprezentanții Ministerului Educației. Reprezentanții ministerului nu s-au prezentat la ședință, dar au colaborat cu ombudsmanul la etapa precedentă, au prezentat actele necesare pe cazul discutat, și-au expus   opinia.  

În cadrul ședinței, dar și din examinarea prealabilă a cazului, avocatul copilului a depistat mai multe neajunsuri care, în ansamblu,  au redus eficiența eforturilor de soluționare a conflictului.

Fiind vorba de aplicarea repetată a violenței fizice a unui școlar făță de colegul său, situația a fost analizată sub mai multe aspecte.

În acest sens administrația școlii, deși a întreprins măsuri pentru a implementa Metodologia de aplicare a Procedurii de organizare instituțională și de intrevenție a lucrătorilor  instituțiilor de învățămînt  în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, prevăzute de Ordinul Ministerului Educației nr.858 din 23 august 2013, precum și a Ordinul  Ministerului Educației nr.77 din 22 februarie 2013, nu a manifestat o atitudine suficent de responsabilă anume în cazul conflictului cercetat.

Cu toate că instituția de învățămînt dispune de un coordonator, numit prin ordinul directorului liceului, responsabil pentru activitățile legate de prevenirea, identificarea, raportarea și  asistența cazurilor de abuz sau neglijare a copiilor, în pofida faptului că profesorii au avut mai multe instruiri în domenul prevenirii violenței și abuzurilor față de copii, nu există o abordare competentă și sistemică pentru cazurile concrete, care uneori rămîn nesoluționate. Mai mult, cazurile nici măcar nu sînt înregistrate în fișa de sesizare a cazului, nemaivorbind de întreprinderea pașilor ulterior necesari.  

Nu există o metodologie elaborată și un plan clar de măsuri care trebuie întreprinse pe caz. Măsurile luate nu au caracter sistematic. Nu există o coordonare a acțiunilor dintre părinți, psihlog și pedagogi.

Ombudsmanul consideră că în soluționarea acestui conflict psihologul instituției de învățămînt nu a dat dovadă de o atitidine profesionistă, mai curînd de indiferență, nu a căutat soluții pentru lichidarea cazelor conflictului, nu a întreprins toate măsurile necesare pentru aplanarea lui.  Psihologul liceului nu a conștientizat pericolul unei atare situații, care a rămas nesoluționată timp de mai mulți ani. Fără a avea un plan exact de acțiuni,  coordonat cu pedagogul și părinții, fără a elabora un dosar al cazului cu sistematizarea datelor privitor la conlict, fără a conștientiza urmările grave ale confictului pentru elevi și colectiv, psihologul nu a realizat gravitatea fenomenului de violență școlară în general.

Toate acestea, consideră avocatul copilui, ilustrează o situație comună: deși o parte din instituțiile școlare  au creat mecanismele pentru prevenirea cazurilor de violență și abuz față de copii, recomandate de Ministerul Educației, dispun de unitatea de psiholog, angajatul este chiar persoana cu pregătire necesară și este la locul de muncă de bază, adică nu lucrează prin cumul, sistemul de prevenire a fenomenului violenței în școală nu funcționează sau este puțin eficient. Factorul uman, implicarea și atitudinea psihologului școlar și a pedagogilor condiționează eficiența combaterii fenomenului de violență în cadrul instituțiilor de învățămînt.

Avocatul parlamentar pentru apărarea drepturilor copilului Tamara Plămădeală a elaborat mai multe recomandări  pentru soluționarea cazului discutat. Situația din Liceul Teoretic ”Minerva” va fi monitorizară în contnuare de ombudsman.