A A A

Avocatul parlamentar pentru drepturile copilului ajută copiii

Avocatul parlamentar pentru drepturile copilului a ajutat-o pe eleva B.A. să-şi restituie   banii plătiţi pentru studiile pe care ultima, din motive de ordin pe familial, nu le-a putut urma.

Absolvind  nouă clase ale liceului din satul său, B.A. a dorit să-şi continue studiile la un Colegiu de Medicină, unde a fost înmatriculată în bază de Contract cu achitarea taxei de studii de 7600 lei. Însă B.A. a frecventat doar cinci zile la începutul anului de învăţămînt, fiind nevoită să revină la şcoala din satul său din motive întemeiate de ordin familial. Adresarea elevei B.A. de a i se restitui banii pentru studiile pe care nu le-a urmat a fost respinsă de administraţia Colegiului de Medicină.

Luînd în consideraţie situaţia financiară precară a familiei, Avocatul parlamentar pentru drepturile copilului a intervenit în acest caz, drept rezultat administraţia Colegiului de Medicină  a restituit elevei B. A. taxa de studii în suma de 7600 lei.

 La Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova s-a adresat I.N. care a   invocat  lezarea dreptului prevăzut de art. 48 al Constituţiei Republicii Moldova.

Prin hotărîrea Judecătoriei Briceni, s-a decis încasarea de la debitorul A.V.(tătăl copilului lui I.N.) a pensiei de întreţinere pentru fiul dînsei, A.I.. Reclamanta relata că debitorul nu şi-a onorat obligaţiile părinteşti, avînd restanţe la plata pensiei alimentare, pentru perioada 01.08.2009-02.06.2010, în sumă de 7556 lei.

Pentru încasarea forţată  a restanţelor acumulate petiţionara  s-a  adresat în repetate rînduri executorului judecătoresc, însă titlul executoriu rămînea neexecutat.

În urma intervenţiei avocatului parlamentar pentru protecţia drepturilor copilului  Tamara Plămădeală, în adresa judecătoriei Briceni a fost înaintat demers privind aplicarea interdicţiei faţă de debitorul A.V. de a părăsi ţara. Concomitent, debitorul a fost preîntîmpinat să achite datoria la pensia alimentară în mărime de 7556 lei în beneficiul lui I.N..

În urma acţiunilor întreprinse ca urmare a intervenţiei avocatului parlamentar pentru protecţia drepturilor copilului Tamara Plămădeală, pe numele creditoarei I.N.  debitorul A.V. a transferat suma de 7556 lei.