A A A

Avocatul parlamentar Aurelia Grigoriu: Menţinerea şi extinderea spaţiilor verzi, fortificarea securităţii ecologice în municipiul Chişinău este o necesitate vitală.

 

Avocatul parlamentar Aurelia Grigoriu s-a autosesizat din presă privitor la intenţia autorităţilor municipale de a defrişa o pădurice de pini de la ieşirea din capitală, sectorul Sculeni. Aici, potrivit ziarului „Kişiniovskii obozrevateli”, (articolul „Cinovniki-liberalî”, din 24 ianuarie 2013), se planifică construcţia unui centru comercial.

Avocatul parlamentar a expediat un demers Ministerului Mediului, prin care a solicitat examinarea legalităţii defrişării segmentului de pădure vizat. Menţinerea şi extinderea spaţiilor verzi, fortificarea securităţii ecologice în municipiul Chişinău este o necesitate vitală, consideră Aurelia Grigoriu. Doar în acest caz poate fi asigurată respectarea dreptului fundamental al locuitorilor capitalei la un mediu sănătos de viaţă. Astfel, deciziile luate de autorităţile municipale trebuie să ţină cont de interesul suprem al  cetăţenilor.

În anul trecut avocatul parlamentar a intervenit în cîteva cazuri semnalate de presă privitor la poluarea mediului ambiant: a rîului Bîc în localitatea Calfa, Anenii Noi şi livrarea în oraşul Nisporeni către  populaţie a apei potabile cu viermi. În ambele cazuri au fost întreprinse măsuri în vederea eliminării riscurilor existente  legate de starea mediului ambiant şi ameliorarea situaţiei ecologice în oraşul Nisporeni şi satul Calfa.

 De asemenea, ombudsmanul a atenţionat opinia publică asupra  pericolului producerii unei catastrofe ecologice pe rîul Nistru din cauza problemei  create la  mina de potasiu din localitatea Kaluş, regiunea Ivano-Frankovsk, Ucraina. Inclusiv graţie intervenţiei avocatului parlamentar Aurelia Grigoriu, implicării ombudsmanului ucrainean Valeria Lutkovskaia, în luna noiembrie anul trecut ministerele de mediu din Ucraina şi Republica Moldova au semnat un acord de colaborare în domeniul protecţiei şi dezvoltării durabile a bazinului rîului Nistru, menit să contribuie lautilizarea raţională a apei din partea ambelor ţări, protecţia resurselor de apă şi a ecosistemelor rîului  Nistrul, diminuarea nivelului de poluare a acestuia.