Avocatul parlamentar Aurelia Grigoriu a intervenit într-un caz de deţinere ilegală în penitenciar a unei persoane.Drept urmare, Procuratura militară va decide tragerea la răspundere penală a persoanelor bănuite de exces de putere, admis în privinţa cetăţe

Avocatul parlamentar Aurelia Grigoriu a intervenit într-un caz de deţinere ilegală în penitenciar a unei persoane.Drept urmare, Procuratura militară va decide tragerea la răspundere penală a persoanelor bănuite de exces de putere, admis în privinţa cetăţeanului B.V.

La 11.12.2012 Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova a fost sesizat de către avocatul cetăţeanului B.V. privitor la deţinerea ilegală a acestuia în penitenciarul nr. 17 Rezina, începînd cu 4 decembrie.

A doua zi, pe 12 decembrie 2012, avocatul parlamentar Aurelia Grigoriu s-a adresat la Procuratura Generală şi Departamentul Instituţiilor Penitenciare (DIP) cu solicitarea verificării circumstanţelor faptelor expuse în cerere. După examinare, DIP a remis adresarea avocatului parlamentar împreună cu petiţia şi materialele ataşate Procuraturii raionale Rezina. 

În baza rezultatelor examinării cererii, în temeiul art. 28 al.1 lit. b) din Legea cu privire la avocaţii parlamentari, ombudsmanul a solicitat pe 28.12.2012 Procuraturii Generale şi Departamentului Instituţiilor Penitenciare, tragerea la răspundere a persoanelor care au admis în acest caz încălcarea dreptului fundamental la libertatea şi siguranţa persoanei.
Instituţiile vizate nu au dat însă curs solicitării avocatului parlamentar. Mai mult, Procuratura raionului Rezina şi Departamentul Instituţiilor Penitenciare, în răspunsurile expediate ombudsmanului, respectiv din 12.01.2013 şi 11.01.2013,   menţionează că în cazul vizat nu a fost încălcat dreptului fundamental la libertate şi siguranţa persoanei.
Nu s-a luat în considerare nici solicitarea avocatului cetăţeanului B.V. privind eliberarea acestuia, adresată administraţiei Penitenciarului nr. 17 din Rezina, înregistrată pe 06.12.12, cu copia dispozitivului deciziei CSJ din 04.12.2012  în anexă.

Astfel, ţinînd cont de garanţiile prevăzute în art. 5 CEDO şi de faptul că Republica Moldova ar putea fi condamnată pe art.13 CEDO, în temeiul art. 28. al.1 lit.b) din Legea Republicii Moldova nr. 1349 – XIII din 17.10.97, avocatul parlamentar a solicitat repetat Procuraturii Generale ,,să intervină pentru intentarea unui proces disciplinar sau penal în privinţa persoanei cu funcţii de răspundere care a comis încălcări ce au generat lezarea considerabilă a drepturilor şi libertăţilor omului”.

Drept urmare,  la 04.03.2013, avocatul parlamentar a fost informat de Procuratura Generală  că dosarul penal a fost remis Procuraturii militare pentru exercitarea urmăririi penale pornite pe 26 februarie 2013, conform indicilor infracţiunii prevăzute de art. 328 al 1 Cod penal, pe faptul excesului de putere, admis în privinţa cetăţeanului B.V.