Avocatul parlamentar Anatolie Munteanu solicită unei întreprinderi agricole din raionul Rîşcani repunerea în dreptul la proprietate a doi petiţionari.

Cetăţenii M.C. şi L.A. s-au adresat la reprezentanţa Bălţi a CpDOM, invocînd lezarea dreptului la proprietate de către administratorul întreprinderii agricole GAS „Fîntîna Recea”. Potrivit petiţionarilor, aceasta foloseşte ilegal cotele-părţi valorice care le aparţin, în condiţiile în care nu a fost încheiat nici un act care ar oficializa darea în folosinţă temporară a loturilor de pămînt.

În pofida acestor împrejurări, GAS „Fîntîna Recea” ilicit dispune de bunurile proprietate privată ale persoanelor menţionate şi nici nu le achită plăţi pentru utilizarea terenurilor agricole. În acelaşi timp, dreptul de proprietate privată asupra cotelor –părţi valorice ale petiţionarilor este adeverit pe deplin prin certificatele de moştenitor testamentar. 
Astfel, administraţia GAS „Fîntîna Recea”, în detrimentul persoanelor indicate, contrar voinţei proprietarilor, dispune cotele-valorice ale acestora. În acest mod sunt încălcate drepturile constituţionale ale petiţionarilor la proprietate privată (art. 46 din Constituţia ţării), fiind ignorate prevederile art. 17 din Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului („Nimeni nu va fi lipsit în mod arbitrar de proprietatea sa”), altor acte internaţionale.
Avînd în vedere cele menţionate, avocatul parlamentar a expediat întreprinderii GAS „ Fîntîna Recea”  un aviz în care recomandă administraţiei acestuia restituirea cotei valorice către proprietari.