A A A

AVOCATUL COPILULUI

Avocatul Copilului

Avocatul Copilului: Statul este obligat să pună la dispoziția copilului diferite forme alternative de educație, în cazul în care acestuia i se interzice frecventarea unei instituții de învățământ.

Avocatul Copilului: Statul este obligat să pună la dispoziția copilului diferite forme alternative de educație, în cazul în care acestuia i se interzice frecventarea unei instituții de învățământ. Restrângerea unui drept  trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o şi nu poate atinge existenţa dreptului sau a libertăţii.

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu,  a participat la ședința Curții Constituționale la care s-a examinat constituționalitatea prevederilor articolului 52  alin. (60) din Legea privind supravegherea de stat a sănătății publice și prevederilor Programului Național de Imunizări pentru anii 2016-2020, examinată la sesizarea unui deputat.

Maia Bănărscu și-a prezentat opinia  pe marginea problemei care a făcut obiectul controlului constituţionalităţii, precizînd că pe parcursul anului curent a primit   mai multe adresări de la părinții/reprezentanți legali ai copiilor care nu sunt admişi în instituțiile de învăţămînt, în legătura cu faptul că nu sunt vaccinaţi. Printre motivele pentru care părinții refuză imunizarea copiilor lor se numără convingerile religioase ale părinților, suspiciunile privind calitatea vaccinurilor și posibilele reacții adverse, lipsa informațiilor multilaterale şi exhaustive care trebuie să fie primite de la medic îngrijorările și avantajele vaccinării, obținerea consimțământului pentru vaccinare prin impunerea anumitor condiții.  De asemenea, s-au adresat părinții care au vaccinat copiii, invocînd riscurile la care copii acestora se supun în cazul contactului cu un copil nevaccinat și admis în instituțiile educaționale și manifestându-și dezacordul cu poziția părinților care nu vaccinează copiii.

Ombudsmanul a menționat că imunizarea este un drept și obligațiune a omului, amintind de angajamentele asumate de Republica Moldova de a respecta recomandările OMS care îndeamnă guvernele, societatea civilă și indivizii să ia măsuri pentru prevenirea bolilor infecțioase prin vaccinări.  De asemenea, Avocatul Copilului a mai enunțat și standardele stipulate în mai multe acte internaționale care recunosc dreptul pe care îl are orice persoană de a se bucura de cea mai bună sănătate fizică şi mintală pe care o poate atinge, dar și obligativitatea statului de a realiza mai multe măsuri pentru exercitarea acestuia drept, printre care profilaxia şi tratamentul maladiilor epidemice, endemice, profesionale şi a altora, precum şi lupta împotriva acestor maladii.

Maia Bănărescu a amintit că și Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului prevede condiția asigurării celui mai înalt standard de sănătate copiilor, cerința implementarea măsurilor de prevenire a bolilor şi deceselor. Totodată, Ombudsmanul Copilului a amintit că Comitetul ONU pentru drepturile copilului în Observațiile finale cu privire la Raportul periodic combinat al patrulea și al cincilea al Republicii Moldova din 29 septembrie 2017 a recomandat Republicii Moldova să îmbunătățească programul național de imunizări pentru a preveni focarele de boli prevenibile prin vaccinare și să creeze programe de sensibilizare, inclusiv campanii cu privire la imunizări.

Cu referire la dreptul la educație, Convenția prevede că statele părţi recunosc dreptul copilului la educaţie şi, pentru a asigura exercitarea acestui drept în mod progresiv şi pe baza egalităţii de şanse, statele trebuie să încurajeze crearea diferitelor forme de învăţământ secundar, atât general, cât şi profesional, şi de a le pune la dispoziţia tuturor copiilor şi a le permite accesul tuturor copiilor la acestea. La fel, Convenția obligă statele de a lua măsuri pentru încurajarea frecventării cu regularitate a şcolii şipentru reducerea ratei abandonului şcolar.

Maia Bănărescu a declarat că apreciază și susține eforturile statului de a promova măsurile de profilaxie, inclusiv sub forma de vaccinare, însă procesul vaccinării trebuie să fie realizat cu respectării principiului de abordare bazată pe drepturile omului.

Ombudsmanul a subliniat că asigurarea unui just echilibru între nevoia de a  proteja interesul general, pe de o parte, și drepturile fundamentale ale individului, pe de altă parte, revine autorităților statului. De aceea, este necesar de clarificat dacă măsurile speciale luate de autoritățile moldovenești pentru asigurarea supravegherii sănătății publice și protecției interesului general garantează acest echilibru.

În opinia Avocatului Poporului pentru drepturile copilului, interdicțiile stipulate în Programul Naţional de Imunizare  pentru anii 2016-2020  în ceea ce privește asigurarea admiterii în colectivităţile de copii, în lipsa contraindicaţiilor medicale argumentate şi documentate, doar a copiilor vaccinaţi, reprezintă în mod evident o ingerință în exercitarea dreptului la educație.

Dreptul la educaţie, prin natura sa constituie un drept relativ şi nu unul absolut, ceea ce presupune că în anumite situaţii stabilite de lege, acesta poate fi limitat. Totuși, limitarea dreptului se face în situații excepționale, pe o perioadă cât mai scurtă de timp și nicidecum nu poate presupune izolarea deplină a individului de la exercitarea respectivului drept. Statul este obligat să pună la dispoziția copilului diferite forme alternative de educație, în cazul în care copilului i se interzice frecventarea unei instituții de invățământ.

Restrângerea unui drept,  trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o şi nu poate atinge existenţa dreptului sau a libertăţii, autoritățile publice urmează să perfecționeze cadrul legal în aspectul previzibilității, accesibilității și clarității normelor legale care reglementează aspectele de imunizare a populației. consideră Avocatul copilului.

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului reamintește că interesul superior al copilului, principiu enunțat în Convenția ONU pentru drepturile copilului, care este imperativ atât pentru  autoritățile publice,  cât și pentru părinţi/reprezentanţii legali purtători de drepturi și obligații, principalii responsabili de creşterea și educarea copiilor, trebuie să prevaleze în toate acţiunile ce privesc copiii.

 Opinia Avocatului Poporului pentru drepturile copilului Maia Bănărescu