A A A

AVOCATUL COPILULUI

AVOCATUL COPILULUI

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului

 

Avocatul Poporului pentru protecţia drepturilor copilului îşi exercită atribuţiile pentru asigurarea respectării drepturilor şi a libertăţilor copilului şi realizării, la nivel naţional, de către autorităţile publice centrale şi locale, de către persoanele cu funcţie de răspundere de toate nivelurile a prevederilor Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului.

Atribuţiile Avocatului Poporului pentru drepturile copilului:

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului acordă protecţie şi asistenţă copilului la cererea acestuia, fără a solicita acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali. Copilul este anunţat despre rezultatul examinării cererii în formă corespunzătoare maturităţii sale intelectuale şi mintale.

Pentru asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor copilului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului este în drept să acţioneze din oficiu  pentru a  asista copilul aflat în dificultate sau în situaţii de risc, fără a solicita acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali. 

  • Avocatul Poporului pentru drepturile copilului cooperează cu oricare persoană, organizaţie necomercială, instituţie sau autoritate publică cu activitate în domeniu. 
  • Avocatul Poporului pentru drepturile copilului decide asupra cererilor privind încălcarea drepturilor şi libertăţilor copilului. 
  • În scopul apărării drepturilor şi libertăţilor copilului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului poate înainta acţiuni în instanţele judecătoreşti.
  • În activitatea sa, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului este asistat de o subdiviziune specializată din cadrul Oficiului Avocatului Poporului.

 

 

Linia Verde pentru Protecţia Drepturilor Copilului 
0 800 11116
„TELEFONUL COPILULUI”
 
Linia Verde pentru protecţia Drepturilor Copilului –
sprijin şi consiliere  pentru copii şi părinţi.

CINE SE AFLĂ LA CELĂLALT CAPĂT AL FIRULUI?

Linia Verde 0800 11116  este un serviciu telefonic gratuit, care funcţionează de Luni pînă Vineri între ora 8:00-17:00, solicitările apelanţilor fiind preluate de către specialiştii Serviciului pentru Protecţia drepturilor copilului din cadrul Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova.

Cazurile privind încălcarea drepturilor copilului sînt preluate şi verificate de către angajaţii Oficiului Avocatului Poporului din Moldova.

Apelul este gratuit. Nu poţi apela de pe telefon mobil. 

De asemenea poţi vizita FORUMUL COPIILOR