A A A
La Atelierele de lucru din cadrul s-au desfăşurat în 4 ateliere de lucru, avînd ca teme: „Incluziunea socială a copiilor cu dizabilităţi”; „Accesul persoanelor cu dizabilităţi la infrastructura socială”; „Situaţia privind respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi psihosociale”, „Accesul persoanelor cu dizabilităţi la justiţie”. La ateliere au luat parte 94 de persoane.