A A A

Anunț de prelungire a concursului pentru calitatea de membru al Forumului Studenților anti-tortură

Oficiul Avocatului Poporului prelungește concursul de selectare a membrilor Forumului Studenților anti-tortură până la 24 noiembrie 2018, ora. 17.00 min.

Forumul studenților anti-tortură este creat pe lângă Oficiul Avocatului Poporului în calitate de platformă a studenților din cadrul instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova. Sunt încurajați să aplice tinerii implicați voluntar și interesați în activități de prevenire a torturii și relelor tratamente, în scopul îmbunătățirii cunoștințelor și abilităților profesionale, potențialului analitic, precum și a aptitudinilor lor individuale materializate la Universitate.

Misiunea Forumului Studenților este de a identifica viitori juriști și activiști de drepturile omului care se vor implica în activități de monitorizare a respectării drepturilor omului cu scopul de prevenire a torturii și relelor tratamente în Republica Moldova.

În acest context, anunțăm concursul de selectare a 10 studenți în calitate de membri ai Forumului Studenților anti-tortură, în conformitate cu prevederile pct. 14, 15 a Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Forumului Studenților anti-tortură din 16 octombrie 2018, disponibil aici: link/ 
Dosarul complet pentru înscrierea la concurs se depune la Secretariatul Oficiului Avocatului Poporului sau se expediază pe adresa electronică: ombudsman@ombudsman.md cu mențiunea: Dosar_concurs_membru_Forumul Studenților. 
Oficiul Avocatului Poporului (OAP) este autoritatea publică autonomă care are misiunea de a apăra drepturile şi libertățile omului prin prevenirea încălcării acestora, prin monitorizarea şi raportarea modului de respectare a drepturilor şi libertăților fundamentale ale omului la nivel național, prin perfecționarea legislației ce ține de domeniul drepturilor și libertăților omului, prin colaborarea internațională în acest domeniu, prin promovarea drepturilor și libertăților omului şi a mecanismelor de apărare a acestora. 
Pentru orice alte detalii, contactați: Alexandru Zubco, Șeful Direcției prevenirea torturii din cadrul OAP, email: alexandru.zubco@ombudsman.md, gsm. 060002641. 
Această activitate este organizată în cadrul proiectului „Managementul reținerii și detenției în Inspectoratele de Poliție din Republica Moldova” implementat de Oficiul Avocatului Poporului cu susținerea financiară a Departamentului Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova.