A A A

Activitate de instruire privind drepturile omului desfăşurată în raionul Glodeni

 

 Asigurarea respectării dreptului la ocrotirea sănătăţii  a constituit subiectul abordat în cadrul lecţiei publice ţinute de consultantul principal al avocatului parlamentar Svetlana Rusu  în colaborare cu para-juristul  Violeta  Odagiu  în localitatea Fundurii Vechi, raionul Glodeni.

Cei 20 de localnici prezenţi la întîlnire au fost informaţi despre drepturile şi responsabilităţile pacientului, drepturile şi obligaţiunile personalului medical. În special, vorbitorii s-au referit la  asistenţa medicală acordată în baza poliţei de asigurare medicală obligatorie, lista medicamentelor compensate, etc.  De asemenea, participanţilor la lecţia publică li s-a adus la cunoştinţă costul poliţei de asigurare medicală obligatorie în anul 2013, precum şi categoriile de persoane asigurate de stat, facilităţile prevăzute în cadrul normativ la procurarea  poliţei. Cetăţenii au pus în discuţie cazuri  care, în opinia lor, constituie încălcare a dreptului  la ocrotirea sănătăţii

Evenimentul s-a desfăşurat în cadrul activităţilor CpDOM de propagare a cunoştinţelor în domeniul drepturilor omului, precum şi a activităţilor  de abilitare juridică a comunităţilor rurale prin intermediul unei reţele de para-jurişti comunitari, proiect al Fundaţiei Soros-Moldova. 

 

2013-01-24