A A A

180 de angajați ai sistemului penitenciar instruiți în „Prevenirea torturii și relelor tratamente în sistemul penitenciar”.

În perioada 17 octombrie – 27 noiembrie 2018, Alexandru Zubco, Formator OAP, Șeful Direcției prevenirea torturii a desfășurat nouă ateliere de instruire pentru angajații sistemului penitenciar la tema „Mecanisme naționale și internaționale de prevenire a torturii în sistemul penitenciar”.  Atelierile de instruire în domeniu au fost realizate la solicitarea și în cadrul Centrul de Instruire al Administrației Naționale a Penitenciarelor pentru noii angajați, ofițeri, directorii adjuncți și directorii de penitenciare.

Cursul de instruire a cuprins peste 180 de participanți. Aceștia au fost inițiați în drepturile omului și principiile fundamentale; mecanisme internaționale, regionale și naționale de protecție a drepturilor omului, în special, noțiuni despre tortură și rele tratamente, standardele internaționale, mecanismele de prevenire a torturii; atribuțiile Instituției Ombudsmanului; precum și rolul ANP în sistemul de protecție a drepturilor omului, relațiile angajat ANP-deținut.   

Instruirile au îmbinat aplicarea tehnicilor de educație non-formală, având drept scop coeziunea de grup, lucru în echipă, cunoaștere, auto-analiză, mobilizare, responsabilitate – factori inerenți în activitatea sistemului penitenciar.  Participanții au manifestat deschidere și interes față de suportul de curs. La finalul cursului de instruire, participanții au susținut teste de evaluare a cunoștințelor obținute.

Un alt atelier de instruire a vizat solicitarea ANP privind informarea, în premieră a directorilor de penitenciare asupra Ansamblului de reguli minime ale Națiunilor Unite pentru tratamentul deținuților sau „Regulile Nelson Mandela”. Participanții au avut posibilitatea să expună și să combată aplicabilitatea celor 122 de reguli în sistemul penitenciar actual. Majoritatea regulilor respective se regăsesc în reglementările legislative și în mare parte sunt respectate. Totuși din cauza bugetului auster, insuficiența acestuia, lipsa resurselor umane sau neajunsul acestuia, a celor profesionale îndeosebi, comportamentul condamnaților, îngreunează procesul de aplicare a obligațiunilor internaționale. Activitatea penitenciară nu este atractivă. Respectiv, criza cadrelor, extenuarea, arderea profesională sunt evidente. Încercăm să păstrăm totul în orice mod posibil, au susținut directorii penitenciarelor.

O novație în cadrul evenimentelor respective a fost lansarea Campaniei „EuNUaplic1661” în scopul sensibilizării actorilor din grupul profesional de risc de a nu admite acte de tortură și/sau rele tratamente. Angajații sistemului penitenciar au participat activ în cadrul acestei campanii de prevenire a torturii. Campania este deschisă.

Activitatea de instruire este realizată de Oficiul Avocatului Poporului în parteneriat cu Centrul de Instruire al ANP și are drept scop fortificarea capacităților instituționale prin instruirea grupurilor profesionale din sistemul penitenciar.

27 noiembrie 2018

Direcția prevenirea torturii.