ARHIVA

21 Martie 2013

21 martie 2013, Avocatul parlamentar monitorizează respectarea drepturilor copilului, inclusiv  cazul minorului V. D., care a fost exmatriculat din Liceul Teoretic ”Alexandru cel Bun”, or. Bender.

19 Martie 2013

Spouses G., participants in liquidation of consequences of the Chernobyl accident were reinstated in their rights after the intervention of the Parliamentary advocate, Aurelia Grigoriu, the Ministry of Health of the Re

19 Martie 2013

Soţii G., participanţi la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl au fost repuşi în drepturi în urma intervenţiei avocatului parlamentar, Aurelia Grigoriu, către Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova.

14 Martie 2013

 Citizens M.C. and L.A. have addressed to the Balţi CHRM representative office, citing violation of property rights by agricultural enterprise administrator GAS „Fîntîna Recea”..

14 Martie 2013

Cetăţenii M.C. şi L.A. s-au adresat la reprezentanţa Bălţi a CpDOM, invocînd lezarea dreptului la proprietate de către administratorul întreprinderii agricole GAS „Fîntîna Recea”.

12 Martie 2013

The Parliamentary advocate Aurelia Grigoriu intervened in a case of illegal detention of a person in a penitentiary institution.

12 Martie 2013

Avocatul parlamentar Aurelia Grigoriu a intervenit într-un caz de deţinere ilegală în penitenciar a unei persoane.Drept urmare, Procuratura militară va decide tragerea la răspundere penală a persoanelor bănuite de exce

05 Martie 2013

The Parliamentary Advocate for protection of children rights: In the context of judicial reform and European integration mediation become an important legal instrument for resolving conflicts, whose importance and effe

05 Martie 2013

Avocatul parlamentar pentru protecţia drepturilor copilului Tamara Plămădeală: În contextul reformei justiţiei şi integrării europene medierea devine un important  instrument juridic de soluţionare a conflictelor,

05 Martie 2013

Avocatul parlamentar pentru protecţia drepturilor copilului Tamara Plămădeală a participat la Gala Laureaţilor a Maratonului Intelectual, care s-a desfăşurat pe data de 01.03.2013 la Liceului Teoretic „Princi

04 Martie 2013
În cadrul activităţii Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii, la data de 18 februarie 2013  funcţionarii Centrului pentru Drepturile Omului Gheorghe Bosâi şi Lilian Tudosan au  efectuat o v
04 Martie 2013

La  28 februarie 2013 avocatul parlamentar pentru protecţia drepturilor copilului  Tamara Plămădeală a avut o vizită de monitorizare în şcoala de tip internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea păr

01 Martie 2013

Pe 1 martie, la Bălţi, în incinta Institutului  Umanistic Contemporan a fost deschis cel de-al doilea Birou Public al Avocatului Parlamentar.

Pages