ARHIVA

30 Martie 2013

The CHPM Representative Office in Bălţi received a collective petition from the inhabitants of Obreja Veche village (83 persons),in which the signatories expressed their disagreement with the decision of deliberative b

30 Martie 2013

În adresa Reprezentanţei Bălţi a CpDOM a parvenit petiția colectivă a locuitorilor satului Obreja Veche (83 persoane), în care semnatarii  şi-au exprimat  dezacordul cu decizia organului deliberativ prin care

29 Martie 2013

On March 27 2013, in a framework of the National Preventive Mechanism activity the employees of CHRM Representative Office in Comrat made a preventive visit to Police Commissariat of Leova region.

29 Martie 2013

În cadrul activităţii Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii, la   14.02.2013, consultantul superior al Reprezentanței Bălți a CpDOM, Marcel Berco,  a efectuat o vizită preventivă la Unitatea mili

29 Martie 2013

Angajaţii Reprezentanţei Cahul a Centrului pentru Drepturile Omului, Anatol Cravcenco şi Maxim Cioroi, la  13 februarie 2013, în comun cu un specialist al  Centrului de Sănătate Publică Cahul, au efectuat o v

29 Martie 2013

Вследствие вмешательства Представительства ЦПЧМ в  Кахуле, в апреле текущего года начнутся работы по установке новых электросетей в селе Пелиней района Кахул города.

29 Martie 2013

Avocatul parlamentar pentru protecţia drepturilor copilului Tamara Plămădeală a solicitat Procuraturii Generale intentarea unui proces administrativ faţă de directorul Centrului de Investigaţii Jurnalistice (CIJ), Corn

28 Martie 2013

Сотрудники Представительства ЦПЧМ в Комрате, в ходе деятельности Национального Механизма по Предотвращению Пыток, посетили 27 марта Пенитенциарное Учреждение № 3 и Комиссариат Полиции Леова.

28 Martie 2013

În cadrul Mecanismului de Prevenire a Torturii, angajaţii Reprezentanţei Comrat a CpDOM au efectuat pe 27 martie curent vizite preventive la Penitenciarul Nr.3 din Leova şi Comisariatul raional de poliţie din această l

27 Martie 2013
În cadrul activităţii Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii, funcţionarul Reprezentanţei Comrat a Centrului pentru Drepturile Omului, Serghei Rudevici, a efectuat o vizită preventivă la  Comisariatul de
27 Martie 2013

Граждане М.К. и Л.А. обратились в Представительство Бэлць ЦПЧМ с жалобой на нарушение их права собственности администрацией  Сельскохозяйственного Предприятия САХ " Fîntîna Rece".

27 Martie 2013

Парламентский адвокат  Aурелия Григориу вмешалась в случай незаконного содержания под стражей в пенитенциарном учреждении человека.

26 Martie 2013

В связи с международным днем против насилия в школах,   парламентский адвокат по защите прав ребенка Тамара Плэмэдялэ выражает озабоченность по поводу положения дел в этой области.

26 Martie 2013
În cadrul activităţii Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii, funcţionarul Reprezentanţei Comrat a Centrului pentru Drepturile Omului, Serghei Rudevici, a efectuat o vizită preventivă la  Comisariatul de
26 Martie 2013

În cadrul  Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii, angajaţii Reprezentanţei CpDOM din Cahul au efectuat vizite preventive la Penitenciarul Nr.1 din oraşul Taraclia şi Comisariatul de Poliţie raional Cahul.<

26 Martie 2013

În cadrul activităţii Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii, pe 06 martie curent, şeful Reprezentanţei CpDOM din Comrat Svetlana Mironova şi specialistul principal Svetlana Reguş au efectuat o vizită preventivă

26 Martie 2013

After the intervention of CHRM Representative Office in Cahul, in April will begin works to install new electricity networks in Pelinei village Cahul region.

26 Martie 2013

Urmare a intervenirii Reprezentanţei Cahul a CpDOM, în luna aprilie curent vor demara lucrările de instalare a unor noi reţele de electricitate în localitatea Pelinei raionul Cahul.

26 Martie 2013

The Parliamentary advocate for the protection of children rights Tamara Plămădeală pleads for withdrawal from school libraries of medical family Encyclopedia volume II "sexual life", LAROUSSE collection.

Pages