ARHIVA

11 Aprilie 2013

Avocatul parlamentar Aurelia Grigoriu subscrie demersului Consiliului Naţional de Mediu adresat preşedintelui Parlamentului de a declara, prin hotărîre

10 Aprilie 2013

Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova a lansat ideea monitorizării în comun cu reprezentanţii ONG-urilor a condiţiilor de activitate a instituţiilor medico-sanita

10 Aprilie 2013

Avocatul parlamentar Tudor Lazar a participat la lucrările mesei rotunde  a grupului consultativ "Participarea societă

10 Aprilie 2013

Центр по Правам Человека Республики Молдова совместно с Национальным Ресурсным Центром “Contact”  09 апреля 2013 года в г.

05 Aprilie 2013

Referindu-ne la copiii care zi de zi doresc să devină de sine stătători, să se afirme și să-și formeze personalitatea, uneori este dificil de a ști cum

05 Aprilie 2013

În anul 1971, la primul Congres Mondial al Romilor de la Londra s-a înaintat propunerea  de a marca Ziua Internațională a Romilor, sărbătorită anual la 8 Aprilie.

05 Aprilie 2013

 Torture applied to minors that are in conflict with law, causes of this phenomenon, the physical, psychological and soc

04 Aprilie 2013

Tortura aplicată faţă de minorii în conflict cu legea, cauzele fenomenului, consecințele fizice, psihologice şi sociale ale torturii, opiniile institu

04 Aprilie 2013

The CHPM Representative Office in Bălţi received a collective petition from the inhabitants of Obreja Veche village (83 persons),in which the

03 Aprilie 2013

The meeting at the CHRM aimed to familiarize students with the activity of national institution for protection of human rights, attributions of the Parliamentary ad

03 Aprilie 2013

Întîlnirea de la CpDOM a avut drept scop familiarizarea studenţilor cu activitatea Instituţiei naţionale pentru protecţia drepturilor omului, atribuţiile avocaţilor parlamentari, metodele de lucru aplicate în exercitarea funcţiilor de promovare şi

03 Aprilie 2013

Парламентский адвокат  Aурелия Григориу вмешалась в случай незаконного содержания под стражей в пенитенциарном учреждении человека.

Pages