ARHIVA

25 Aprilie 2013

Avocatul parlamentar pentru drepturile copilului a ajutat-o pe eleva B.A. să-şi restituie   banii plătiţi pentru studiile pe care ultima, din motive de ordin pe familial, nu le-a putut urma.

25 Aprilie 2013

Центр по Правам Человека Республики Молдова в партнерстве с европейским центром «Pro-Europa»

24 Aprilie 2013

Внедрение положений Конвенции ООН о правах инвалидов стало темой обсуждения на встрече Парламентского адвоката Ауре

24 Aprilie 2013

Avocatul parlamentar Anatolie Munteanu a sesizat Curtea Constituţională, solicitînd examinarea constituţionalităţii prevede

23 Aprilie 2013

Promovarea şi aplicarea în practică a prevederilor Legii cu privire la probaţiune, elaborarea unui mecanism concret de interacţiune între toate tipurile

22 Aprilie 2013

Ombudsmanul Aurelia Grigoriu a participat la ediţia a cincea a Festivalului Naţional Jubiliar „DANS – 2013” organizat de Asociaţia Surzilor din

22 Aprilie 2013

Aurelia Grigoriu a discutat cu ambasadorul suedez despre posibilitatea stabilirii unei cooperări în vederea evocării evenimentelor istorice comune legat

22 Aprilie 2013

Problematica combaterii discriminării în Republica Moldova, evoluţia evenimentelor în sfera dată au fost discutate în cadru

19 Aprilie 2013

În calitatea sa de Avocat parlamentar,  Tudor Lazăr la 19 aprilie 2013 a adresat  Preşedintelui Adunării Populare

17 Aprilie 2013

Avocatul parlamentar Aurelia Grigoriu îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu pasivitatea manifestată de organele de drept şi ale administraţiei publi

17 Aprilie 2013

În cadrul activităţii Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii, la  10 aprilie angajaţii Reprezentanţei CpDOM din UTA Găgăuzia  S.Mironova, S. Rudevici şi S.

13 Aprilie 2013

Comisia juridică a Adunării Populare al UTA Găgăuziei a elaborat un proiect de lege privind ”Asigurarea principiilor de egalitate, echitate și obiecti

13 Aprilie 2013

Acum 110 ani la Chişinău, cu consimţămîntul tacit al autorităţilor ţariste, a avut loc un adevărat măcel: au fost asasinaţi  50 și răniți aproximat

Pages